• BDUmedia

Raad van State: Soest moet rechten van bedrijven respecteren

SOESTERBERG De Raad van State verwierp ook een truc van de gemeente om bezwaarmaker Sita een toontje lager te laten zingen. Volgens de gemeente werkt dit bedrijf aan de Stemerdingweg er deels illegaal vanwege strijd met het vorige bestemmingsplan. Om die reden moet het recyclingbedrijf zijn activiteiten op termijn minderen.

Volgens Sita is dit onterecht en onrechtvaardig. De gemeente heeft bovendien zelf milieuvergunningen voor die activiteiten verleend en er zijn in de loop der jaren nooit klachten uit de buurt gekomen over overlast. De Raad van State constateert dat de activiteiten van Sita op het perceel gewoon legaal zijn en dat die activiteiten niet zomaar beknot kunnen worden om woningbouw in de buurt mogelijk te maken. De gemeente heeft de activiteiten van Sita in het vorige bestemmingsplan zelf niet goed geregeld en kan het bedrijf daarvoor nu niet verwijten maken, oordeelt de Raad. Verder is duidelijk geworden dat met de bouw van een geluidsscherm het bedrijf verder kan werken en dat bij de nieuwe woningen ook geen onaanvaardbare overlast zal zijn.

OPLOSSING De gemeente wordt door de Raad dringend geadviseerd om voor die oplossing te kiezen, ook al ziet de gemeente liever geen geluidsscherm. Zo niet, dan zal de gemeente de rekening moeten betalen voor de beperking van de bedrijfsactiviteiten van Sita.

Ook de bezwaren van technisch bedrijf Elma aan de Sterrenbergweg zijn volgens de Raad van State gedeeltelijk terecht. Dit bedrijf gaat misschien verhuizen, maar zolang dit niet voldoende zeker is, zal de gemeente ook rekening moeten houden met de belangen van dit bedrijf. Dat is niet gebeurd, zegt de Raad.

RECHT De gemeente heeft de mogelijkheid van dit bedrijf om uit te breiden beperkt om zo ruimte te geven voor woningbouw op de voormalige vliegbasis. Maar Elma heeft ook het al langer bestaande recht om zijn activiteiten te vergroten en dus meer lawaai te maken. Ook is voor toekomstige woningbouw in de omgeving van het bedrijf juist de eis gesteld dat die alleen kan doorgaan als er niet veel hinder is van bedrijven in de buurt. De belangen van Elma zijn volgens de Raad daarom onvoldoende beoordeeld door de gemeente.