• Lex van Lieshout

Raad van State bekijkt 'kaalslag' aan de Houtsnip

SOEST Bezwaar tegen de bouw van woningen heeft de buurman niet. Maar van de bomen en ander groen moet de gemeente Soest zoveel mogelijk afblijven. Dat was de duidelijke boodschap van een bewoner van de Houtsnip aan de Raad van State én aan de gemeente.

Ondanks pogingen om tot overeenstemming te komen, was het resultaat gering. Dus stapte de buurman naar de Raad van State. Die behandelde de bezwaren donderdag uitvoerig.

WONINGEN De zaak draait om het zogeheten wijzigingsplan dat de bouw van vijf woningen in de dure sector mogelijk maakt. Vlak naast de woning van de bezwaarmaker. Volgens het geldende bestemmingsplan mag er groen worden ingeruild voor woningen. Wel geldt de strenge voorwaarde dat de groene omkadering van het buurtje aan de Houtsnip blijft. 

Voor de Raad van State is nu de vraag of met dit omstreden bouwplan aan die voorwaarde wordt voldaan. De gemeente vindt van wel. Daarbij wijst een woordvoerster op de houtwallen die de Houtsnip omzomen en onder meer afscheiden van de achtergelegen Koningsweg. Binnen die groene kamers is er wel ruimte voor bebouwing en bestrating. Zo is de wijk ook opgebouwd, aldus de woordvoerster.

OMSLAG Maar de bezwaarmaker klaagt over een omslag die bij de gemeente heeft plaatsgevonden. Kleinschalige bouwplannetjes zoals aan de Houtsnip werden tegengehouden omdat het groen bewaard moest blijven. Dat beleid is nu losgelaten, aldus de bezwaarmaker.

Daarom laat de gemeente volgens hem nu meer kaalslag toe dan nodig is. ,,Een boomvrije ruimte van drie meter rond de nieuwe woningen is voldoende", zegt hij. ,,Dan kunnen er meer bomen blijven staan." Dat vindt de gemeente weer ongewenst. Bomen eisen namelijk ook ruimte op. Bovendien kunnen de nieuwe bewoners altijd een kapvergunning aanvragen als ze vinden dat er een boom in de weg staat. Bomenkap kan de gemeente moeilijk voorkomen, aldus de gemeentewoordvoerster.

Ook de wens van de bezwaarmaker om de groene houtwallen rond het buurtje te verbreden, wordt door de gemeentewoordvoerster afgewimpeld. ,,De nieuwe bewoners moeten ook een redelijk grote tuin hebben en de houtwallen zijn al breed genoeg."

BETER ONDERHOUD Wel beloofde ze dat de gemeente het onderhoud beter gaat uitvoeren. Dat was in het verleden niet zo goed gegaan. De projectontwikkelaar zal ze eerst herstellen en dan het eigendom van de houtwallen overdoen aan de gemeente. Intussen ligt er al een vergunningaanvraag voor de bouw van de vijf woningen. De gemeentewoordvoerster verwacht dat de vergunning in april zal worden verleend. Mogelijk wordt ook die bouwvergunning nog bestreden. De Raad van State oordeelt over zes weken over het plan.