• SoesterCourant

Raad onvermurwbaar over sporthal; tegenstanders woest

SOEST Twee amendementen van de oppositie en 1450 protesthandtekeningen uit Overhees bleken onvoldoende voor een koerswijziging. De wijk blijft voor het college, de coalitiepartners en de PvdA de ideale omgeving voor de nieuwe sporthal.

Alsof ze hun tekst voorlazen vanaf een stencilpapiertje droegen de collegepartijen CDA, de VVD en Soest2002 vrijwel in koor voor dat ze een pas op de plaats maken; dat ze nu eerst de bewoners van Overhees de gelegenheid gaan geven hun zegje te doen. ,,De inwoners hebben al geparticipeerd'', zei Johan Baks van Burgerbelangen. ,,Ze staan hier met 1450 handtekeningen.''

Hans Boks van LAS: ,,Nu vraag je de bewoners te kiezen voor de minst slechte oplosing. Draai het besluit toch terug!'' Geen haar op het hoofd van college en de vier coalitiepartners die daaraan denkt. Overhees is de wijk waar de sporthal moet komen.

'GENEGEERD'Rood aangelopen of witheet verlieten vertegenwoordigers van MAVO Soest donderdagavond de raadzaal. Het actiecomité is intens teleurgesteld dat een raadsmeerderheid vasthoudt aan een bovenwijkse voorziening als een sporthal in Overhees. ,,Het signaal uit de wijk is volledig genegeerd'', aldus Henk Koster.

HANDTEKENINGEN Ondanks een korte voorbereidingstijd haalden sympathisanten binnen een week 1450 handtekeningen op van wijkbewoners die tégen een sporthal in Overhees zijn. Die werden donderdag, voor aanvang van de raadsvergadering in bundelvorm overhandigd aan Karel van Geet die als nestor van de raad optrad als waarnemer van de afwezige burgemeester Rob Metz.

WOEDE EN ONBEGRIP De stapel krabbels bracht niet de geringste beweging in het politieke bolwerk van de coalitie. Dit tot onbegrip en woede van de oppositie die onder meer met amendementen tevergeefs probeerde het raadsvoorstel anders te formuleren.

De voorstanders van een sporthal in Overhees lijken zich vooral te laten leiden door het argument dat basisscholieren binnen een straal van 1 kilometer hun bewegingsonderwijs moeten kunnen krijgen.