• Op zaterdag 4 mei is er bij het herdenkingsmonument een plechtige ceremonie met onder meer gedichten van scholieren en een toespraak van de burgemeester.

    Jaap van den Broek

Programma 4 mei-plechtigheden

SOEST Ook 74 jaar na de bevrijding worden op 4 mei de soldaten en burgers herdacht die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog of bij een ander militair conflict dan wel vredesmissie in de wereld. Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg heeft voor dit jaar weer een programma samengesteld.

Voorafgaande aan de Dodenherdenking bij het monument vindt in de aula van het Griftland College aan de Noorderweg een herdenkingsdienst plaats. Om 19.00 uur wordt er begonnen. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk. Er is onder meer zang van Slavisch koor Byzantium, leerlingen van het Griftland College dragen gedichten voor en Jorik Stel zit achter de piano.

Vanaf de school gaat de stille tocht over de Noorderweg en de Inspecteur Schreuderlaan naar het Verzetsmonument. Daar begint direct een plechtige ceremonie, waarbij gepoogd zal worden om de kransen vóór 20.00 uur een plaats te geven bij het monument.

Na de twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gezongen, spreekt burgemeester Rob Metz een herdenkingswoord, dragen scholieren gedichten voor en is er nog zang. Tot slot kan het publiek desgewenst bloemen leggen bij het monument.

SOESTERBERG In Soesterberg begint op zaterdag 4 mei om 19.00 uur de herdenkingsdienst in de Vredekerk aan de Buys Ballotlaan. Projectkoor Soesterberg verzorgt de zang, pastor Wies Sarot gaat voor. Ook in de Vredekerk worden gedichten voorgedragen. Gezamenlijk, in stille tocht en voorafgegaan door tamboers van het Groot Gaesbeker Gilde, lopen de bezoekers naar het herdenkingsmonument. Op het Odijkplein wordt de plechtigheid voortgezet. Bij de vlaggenmasten vormen de kinderen van de basisscholen een vlaggenwacht. Muziekvereniging Odeon verzorgt de muzikale ondersteuning. Na het openingswoord draagt Laura Niehoff Wering een gedicht voor en houdt loco burgemeester mevrouw N. Kundic een toespraak. Popkoor Allround zingt. De plechtigheid wordt afgesloten met een krans/bloemlegging en een defilé langs het monument.

BEVRIJDINGSVUUR Ook dit jaar gaat een groep Soesters nog dezelfde avond naar Wageningen om bij Hotel De Wereld het bevrijdingsvuur op te halen. Rond middernacht vertrekken ze daar met een fakkel die bij toerbeurt door estafettelopers zal worden gedragen. Atletiekvereniging Pijnenburg heeft veertig sporters op de been weten te brengen voor deze bijzondere loop. De lopers worden direct begeleid door fietsers. In de bus van Jan van Dijk zitten ook andere vrijwilligers van de facilitaire dienst. In de ochtend komen ze vroeg aan en nuttigen ze bij Pijnenburg een ontbijt. Dan lopen ze verder naar het herdenkingsmonument waar burgemeester Metz - die de groep in Wageningen op weg 'duwt' - het herdenkingsvuur in ontvangst te nemen.

VRIJHEID 'In vrijheid kiezen' is dit jaar het thema. Dat komt zondag 5 mei ook nog tot uiting in een speciale dienst in de Rembrandtkapel aan de Rembrandtlaan 20 (van 10.15 tot 11.15 uur). Daar kunnen mensen tot 13.00 uur een kaarsje branden.