• Rob Goudriaan: ,,Er zijn 450 burgerhulpverleners in Soest, maar die worden niet altijd opgeroepen."

    Bep Goudriaan

'Proberen om bedrijven AED te laten sponsoren'

SOEST Rob Goudriaan is een van de 450 burgerhulpverleners in Soest. De buurtvrijwilliger, die zich ook inzet als verkeersregelaar, vraagt zich af of de burgerhulpverlening in Soest wel goed functioneert. Goudriaan heeft ideeën om het hulpnetwerk in Soest te vergroten. De gemeente gaat initiatieven voor een groter netwerk ondersteunen.

Peter Beijer

,,Het moet toch mogelijk zijn om bedrijven uit Soest te interesseren voor het sponsoren van AED's?" Rob Goudriaan begrijpt niet dat er nog steeds 'witte vlekken' zijn in de eerste hulpverlening bij een hartstilstand. ,,Communicatief en facilitair moet een aantal zaken beter geregeld worden. Er zijn 450 burgerhulpverleners in Soest, maar die worden niet altijd opgeroepen op momenten dat dit wel had gemoeten. De centralist heeft bijvoorbeeld geen goede inschatting gedaan en doet er een verkeerde melding uit. Ik heb meegemaakt dat ik bij een melding een AED moest halen op het Claroenstekerpad bij een particulier en vervolgens voor hulpverlening naar de Valeriaanstraat. De kans dat er daar niemand thuis is bestaat. Hier gaat zo veel kostbare tijd mee verloren. Bij de Wolverlei Apotheek is er ook één en die is veel dichterbij."

AANVULLEND Mark Kokos, woordvoerder van de gemeente, benadrukt dat burgerhulpverlening aanvullend is op de professionele hulpverlening en dat de inzet van hulpverleners afhankelijk is van een aantal factoren. ,,Burgerhulpverlening is vrijwillige hulp, een aanvullende dienstverlening die niet berust op een wettelijke verplichting. Op basis van de binnenkomende informatie probeert de centralist een zo goed mogelijke inschatting van de situatie te maken. Op basis van deze beoordeling wordt besloten om wel of geen oproep te verzenden aan burgerhulpverleners. In gevallen van mogelijk trauma bij een complex ongeval, geweld/misdrijf of suïcide of een potentieel onveilige situatie wordt geen oproep verstuurd.

AFSTAND Ook kan het zijn dat er wel een oproep verstuurd wordt maar dat er op dat moment geen burgerhulpverleners op een reële reisafstand van het slachtoffer en/of AED zijn, waardoor de burgerhulpverlening verder niet op gang komt. Het gebeurt ook dat burgerhulpverlening wordt ingezet maar dat de hulpverlening niet meer mag baten.

EERSTE HULP Goudriaan: ,,Burgerhulpverlening is zeker niet aanvullend. Wij kunnen er eerder zijn dan de ambulance en verlenen op dat moment letterlijk eerste hulp. Wanneer professionele hulp gearriveerd is, zijn wij ondersteunend, bijvoorbeeld door het voortzetten van of assistentie bij reanimatie of het op afstand houden van publiek."

DISCUSSIE ,,Dat wij niet worden opgeroepen bij trauma's mag van mij ter discussie worden gesteld. In de melding kan aangegeven worden dat het om een trauma gaat. Het is aan de hulpverlener om dan wel of niet te komen."