• Hans Boks (LAS) legt zijn alternatieve plan uit aan Radio Soest.

    Hans Veltmeijer
  • Raadsleden en publiek werden op de lange vergaderavond - volgens een goede traditie - getrakteerd op kroketten.

    Hans Veltmeijer

Twee werelden in raadszaal, alternatieve begroting oppositie

SOEST Volgens de oppositiepartijen is bezuinigen helemaal niet nodig. In ieder geval in 2020 niet. Met hun alternatieve begroting gaan ze donderdag een poging doen om een streep te zetten door pijnlijke maatregelen voor veel Soesters. Maar de coalitie lijkt een onneembaar bastion.

Hans Veltmeijer

Hans Boks van Lokaal Anders Soest (LAS) is de initiatiefnemer van een alternatieve en vooralsnog pijnloze begroting tot en met het jaar 2023. En volgens hem klopt het allemaal zelfs volgens enkele ambtenaren die hij zijn berekeningen heeft getoond. Of hij zijn plan ziet slagen is natuurlijk nog maar zeer de vraag, want de coalitie toonde zich afgelopen donderdag tijdens de debatten weer zeer eensgezind, zeker in het begin van de avond.

FINANCIËLE RESERVE In deze 'structureel sluitende' alternatieve begroting zijn alle bezuinigingen met beleidsmatige gevolgen geschrapt. De financiële reserve, waarvan de gemeenteraad heeft gesteld dat die altijd boven de zes miljoen euro moet zijn, blijft in ieder geval in het eerste jaar ruim boven dat bedrag. In de berekeningen kalft dit af en komt al vanaf 2021 onder de zes miljoen en daalt in 2023 naar 3,2 miljoen. Maar in dat scenario moet de ingecalculeerde flink verhoogde rijkstoelage vanuit het Gemeentefonds soelaas bieden. En mocht het over een jaar toch allemaal tegenvallen, dan kan altijd nog besloten worden tot bezuinigingen en lastenverzwaringen, is de redenering van de indieners van het alternatieve plan.

HERSTELBETALINGEN Zij gaan er vanuit dat het Rijk volgend jaar 'herstelbetalingen' zal doen aan de gemeentes, van in totaal 1,4 miljard euro. Voor Soest zou dat twee tot drie miljoen betekenen, en daarmee zouden de financiële problemen zijn opgelost.

GEEN DEBAT MOGELIJK Eric de Wilde (VVD) verbaasde zich over de twee werelden die zich, inderdaad, in de raadszaal openbaarden: een wereld die maatregelen (zelfs de verhoging met 10 procent van de voor zijn partij traditioneel heilige OZB) noodzakelijk acht in financieel wankele tijden en over de inhoud van die maatregelen wil debatteren. Dat is de coalitie. En op een andere planeet de oppositie die volgens De Wilde 'die werkelijkheid ontkent'. ,,U zegt dat er geld genoeg is. Zo is er geen debat mogelijk."

(Een uitgebreider verslag in Soester Courant van 6 november)