• Johan van Beek

Rekenkamercommissie: 'scheidingspercentage Reinigingsbedrijf blijft achter'

SOEST De rekenkamercommissies van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein en Soest en IJsselstein hebben een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland. ,,Reinigingsbedrijf Midden Nederland voert de taken op het gebied van reiniging en inzameling efficiënt uit, Inwoners van deze gemeenten zijn hier in het algemeen ook tevreden over", schrijft de commissie. Maar er zijn ook aandachtspunten voor de gemeenten en RMN: ,,De vermindering van restafval loopt achter bij de eerder gestelde doelen. De aansturing van RMN door de gemeenten en de onderlinge communicatie kunnen beter."

RMN is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Zeist en deze vijf gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd om de gemeenteraden informatie te geven die verder en dieper gaat dan de informatie die zij via de reguliere besluitvormingsprocedures krijgen voorgelegd.

Uit het onderzoek blijkt dat RMN goed functioneert en presteert als het gaat om de uitvoerende taken die het bedrijf heeft op het gebied van reiniging en afvalinzameling. Uit een enquête is gebleken dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over de taken die RMN uitvoert. Maar er zijn ook belangrijke aandachtspunten, die vooral betrekking hebben op de gemeenten als eigenaar van RMN en als opdrachtgever aan RMN.

SCHEIDINGSPERCENTAGE Het tempo van het bereiken van de gestelde doelen voor de hoeveelheid restafval cq het scheidingspercentage is bijvoorbeeld te laag. ,,Zelfs de beste presteerders uit de regio (Baarn, Bunnik Soest) blijven achter bij vergelijkbare gemeenten in Nederland", meldt de commissie.
Het regionaal afvalbeleidsplan 2014-2018 heeft ook nog geen vervolg gekregen. De realisatie is achter gebleven bij de ambities. Landelijke doelstellingen zijn nog ver uit beeld.

Er daarnaast is onvoldoende duidelijkheid over de verwachtingen ten opzichte van RMN op het gebied van beleidsondersteuning, beleidsadvies en kenniscentrum. De aansturing vanuit de gemeenten en de daarmee de onderlinge communicatie verloopt tot slot ook niet optimaal. Dit is veelal terug te voeren op het niet goed volgen van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten.

Het onderzoeksrapport zal naar verwachting dit najaar in de diverse gemeenteraden besproken worden. Daar zullen ook de reacties van de colleges en van RMN zelf bij betrokken worden.

Het onderzoeksrapport is te downloaden via dit webadres.