• Rijksmonument het Oude Veerhuis aan de Kleine Melm dateert uit 1681. Tot 1976 waren hier een herberg en café gevestigd.

    Hans Veltmeijer

Gelijk speelveld horeca in Soester buitengebieden

SOEST Het nieuwe horecabeleid voor het buitengebied is klaar voor besluitvorming in de gemeenteraad. Het verschilt nauwelijks van de eerdere versie, ondanks tien zienswijzen. Bij de Kleine Melm blijft horeca beperkt en voor het Herman van Veen Arts Center en De Paardenkamp gloren er meer mogelijkheden.

Hans Veltmeijer

Het college steekt zijn tevredenheid over de eindversie van het beleidsplan niet onder stoelen of banken. ,,Het gaat om het belang van een gelijk speelveld", zegt wethouder Liesa van Aalst (Economische Zaken). ,,We hebben nu voor duidelijkheid gezorgd over wat wel en niet kan. En daar zijn de ondernemers ook blij mee."

Het tienjarige beleidsplan (2019-2029) is eensgezind tot stand gekomen in het college van GGS, Christen Unie SGP, D66 en VVD, benadrukt wethouder Aukje Treep (Ruimtelijke Ontwikkeling) van GGS. ,,Al in het coalitieakkoord hebben we samen opgeschreven dat de horeca moet aansluiten bij de bestaande recreatie en het landschap. Het moet passen. Soms moeten we dus minder toestaan dan ondernemers wensen."

Dat is het geval bij een aantal verzoeken, waarvan die bij De Kleine Melm de langste historie heeft. De ondernemers Stan en Bas Uyland en René Haverkamp zijn op hun locatie aan de Eem al vele jaren bezig een horecagelegenheid van de grond te krijgen. Die was er in het verleden immers ook, toen daar ooit een herberg en een café werden gerund. De wens is kleinschalige horeca op 180 vierkante meter, met zaal en botenverhuur; en liefst tot 22.00 uur geopend. Volgens de ondernemers wordt de natuur niet geschaad door hun activiteiten en is er al het nodige geluid door de trein die iets verderop door de polder raast.

Het college kwam niet aan hun wensen tegemoet in het conceptplan en na de zienswijze van de ondernemers houden burgemeester en wethouders voet bij stuk. De grootte van de horecagelegenheid mag niet meer dan 100 meter binnenruimte bestrijken en 's avonds moet er rust in de polder zijn. Wel is de sluitingstijd ondertussen iets verruimd, van 19.00 naar 20.00 uur. Grootschalige horeca zou hier niet passend zijn 'omdat de polder een open en kwetsbaar weidegebied is waar de beleefbaarheid (door wandelaars en fietsers) van het gebied voorop staat'. ,,Ook het Eemgebied heeft een hoge natuurwaarde waardoor een uitbreiding van categorie B niet wenselijk is. De toeristische kwaliteit moet hier verhoogd worden en niet het aantal bezoekers van feesten en partijen." Stan Uyland reageert namens de drie ondernemers kort op het beleidsplan: ,,De gemeente heeft zijn werk goed gedaan en binnen de planning. We zijn het niet eens met het besluit en zullen ons daarover intern beraden."

MAATWERK De omgeving is leidend in het beleid. Langs een drukke straat waar al horeca is bijvoorbeeld (Birkstraat) is het een en ander mogelijk. In de Soester duinen, middenin het bos en in de open polder zijn de kansen om horeca van de grond te krijgen nihil. Maar alles is maatwerk, benadrukken de wethouders, iedere aanvraag zal op zijn merites worden beoordeeld. Voor het Herman van Veen Arts Center gloren uitbreidingsmogelijkheden. Want het college stelt vast dat aan de Van Weerden Poelmanweg al het nodige gebeurt aan horeca en streeft naar een gelijk speelveld. Eerder liet het Herman van Veen Arts center aan deze krant weten de theaterdiners zelf te willen gaan verzorgen en als bestaande trouwlocatie ook bruiloftsrecepties te gaan organiseren.

GLAS WIJN De Paardenkamp kan wat het nieuwe beleid betreft ook verder met de potstal als plek voor feesten en partijen. De meest ruime categorie (E) wordt hieraan toegekend. Het theehuis, ernaast bij boerderij Het Gagelgat, van dezelfde stichting krijgt categorie B. Dat betekent kleinschalige horeca zoals dat ook voor De Kleine Melm geldt. Een glas wijn mag in deze categorie overigens wel worden geschonken. Die verfijning in meerdere categorieën is nieuw ten opzichte van vorige beleidsdocumenten. Soester buitengebieden zijn in het nieuwe tienjarenplan verdeeld in rode (geen horeca ontwikkeling toegestaan), oranje (wel mogelijkheden onder voorwaarden) en groene (een positieve grondhouding, meest kansrijk) zones.

VERGUNNING De vergunningsaanvraag voor de theetuin loopt, het college verwacht dat na vaststelling van het horecabeleid de vergunning zal worden vergeven. Sinds mei zijn zowel potstal als theetuin gesloten, nadat de gemeente besloot de regels te gaan handhaven. De Paardenkamp is ervan overtuigd 'alles weer op de rit te krijgen'. ,,Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Soest. Met name met wethouder Harrie Dijkhuizen", zegt woordvoerder Gepco van Bokhorst. ,,We proberen samen de hobbels te vereffenen. We willen alles zo regelen dat het klopt met de geldende regels, vergunningen, bestemmingsplan en horecabeleid."

Hij voorziet de heropening van zowel de theetuin als de potstal op zijn vroegst in de lente van 2020. De Soester gemeenteraad neemt op 10 oktober een besluit over het horecabeleid voor het buitengebied.