• De Dorresteinweg met rechts de Sloothaak. Links de bedrijvenunits. De verhoudingen worden er niet vriendelijker op.

    Hans Veltmeijer

Conflict Sloothaak verhardt

SOEST De spanning tussen de bewonersvereniging De Sloothaak en de ondernemers aan de overzijde van de straat bouwt zich verder op. Een verhuurder van een bedrijfsunit eist nu dat de bewoners 'stoppen met de laster'. De relatie tussen gemeente en bewoners blijft ook stroef.

Hans Veltmeijer

Uitspraken van de bewonersvereniging De Sloothaak in verschillende media hebben een eigenaar van een van de bedrijfsunits aan de Dorresteinweg in de pen doen klimmen. Harrie Dorrestein verhuurt zijn pand aan Complete Car Service. Volgens de Sloothaakbewoners – die in de media anoniem wensen te blijven - zou dit bedrijf zich onder meer niet aan de milieuwetgeving houden.

GESPANNEN VOET De bewonersvereniging leeft al jaren op gespannen voet met de ondernemers aan de overzijde van de straat en met de gemeente. De uitbreiding van industrieterrein De Grachten, na een bestemmingsplanwijziging, en met name het uitzicht op de blinde muur van de bedrijfspanden, is hen een doorn in het oog. Ze vinden dat de gemeente in gebreke is gebleven door niet te zorgen voor een groen overgangsgebied. Overigens is er door de initiatiefnemer van het bedrijfsgebouw ondertussen klimop aangebracht bij de blinde muur.

De vorig jaar aangetreden wethouder Aukje Treep probeerde dit voorjaar een toenadering door gesprekken met de bewoners te organiseren en een vast contactpersoon bij de gemeente aan te wijzen. Ook heeft het college besloten een groene haag van 10.000 euro aan te laten leggen langs de Dorresteinweg. De bewoners vinden dit laatste echter 'onzinnig' en voelen zich nog steeds 'door de gemeente in de steek gelaten'. Het verleggen van de Dorresteinweg naar de oude situatie, een fietssuggestiestrook op de Sloothaak en daardoor meer ruimte voor groen en afwatering, is hun voorstel. Daarnaast eisen zij 'handhaving' van de gemeente tegen Complete Car Service. Het bedrijf wacht nog op een vergunning van de gemeente om de huidige activiteiten voort te mogen zetten.

Harrie Dorrestein is van mening dat de bewoners veel te ver gaan in hun onvrede. ,,Het is een krankzinnige en ook grimmige situatie geworden. Ik word bijvoorbeeld door de bewoners gefotografeerd en die foto's worden dan naar de gemeente gestuurd. Dat wil ik niet meer. En mijn huurder wordt beschuldigd van dingen die niet waar zijn. Zonder dat die bewoners een keer op bezoek bij hem zijn geweest. Hij heeft een schone zaak en is een eerlijke en hardwerkende jongeman die een prachtig bedrijf aan het opbouwen is. Hij krijgt nu zelfs gezondheidsklachten van alle laster. Ik heb daarom de bewonersvereniging per brief verzocht te stoppen daarmee."