• Apollo is rond kerst al veertig jaar 'kind aan huis' in Molenschot.

    Jaap van den Broek

Drukke dagen voor mannenkoor Apollo

SOEST Pure topsport bij Apollo. Het Soester mannenkoor staat aan de vooravond van een 'tournee' door Soest. In vijf dagen tijd geeft het drie kerstconcerten. De mannen kunnen hun kelen alvast gaan smeren voor de serie optredens.

De bassen en tenoren verzamelen zich donderdag 12 en vrijdag 13 december in De Open Hof. In de kerk aan de Veenbesstraat begint op beide avonden om acht uur een kerstconcert dat dit jaar Christmas Experience als titel heeft meegekregen. De verklaring van die titel ligt in het programma met traditionele kerstliederen, maar ook uit kerstliedjes uit landen van over de hele wereld.

ZITPLAATS Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden de Christmas Experience bij te wonen, heeft Apollo de prijs van een zitplaats laag gehouden: 5,00 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, via de website: www.apollo-soest.nl of telefonisch op 06-15496758 en (zolang de voorraad strekt) op de concertavond bij de ingang van de Open Hof.

MOLENSCHOT Verder houdt Apollo een kersttraditie in stand door op dinsdag 17 december een concert te geven in Molenschot, voor de bewoners van het woonzorgcentrum en Verpleeghuis Daelhoven. In 1979 zong het koor voor het eerst in Molenschot. Dat gebeurde op initiatief van de toenmalige (net aangetreden) directeur, mevrouw Fisscher.

,,In een bejaardenhuis lijken alle dagen op elkaar", zei ze tegen de toenmalige voorzitter van Apollo. Het koor stond vervolgens op eerste kerstdag, 's morgens om 7 uur, op de stoep voor een kerstzang, en liepen zingend alle etages af. Zo ontstond een warme vriendschapsband tussen Apollo en Molenschot.

TRADITIE Deze ervaring was voor zowel de bewoners als voor de zangers van dien aard dat direct besloten werd er een traditie van te maken. De hechte vriendschap tussen Apollo en Molenschot heeft tot op de dag van vandaag stand gehouden.

Bij het 25e optreden, in 2003, schonk Apollo het inmiddels van de Albert Cuyplaan naar het Dalplein verhuisde verzorgingshuis een tinnen bord om dat jubileum te vieren. Bij de opening van de nieuwbouw schonk het mannenkoor de bewoners een bank en drie bomen voor buiten om lekker in de schaduw te kunnen zitten.

ANDER TIJDSTIP In 2011 nam het bestuur van Apollo de beslissing om niet langer op kerstmorgen te zingen, maar op een avond of middag. Voor de ouder wordende zangers werd het te zwaar om steeds zo vroeg op te moeten met kerst, te meer omdat verschillende zangers ook nog in andere koren meewerkten in kerstvieringen op die dag. Om die reden werd gekozen voor een ander tijdstip opeen afwijkende datum. Maar het koor bleef wel elk jaar naar Molenschot komen.

Op dinsdag 17 december zetten de leden van Apollo weer koers richting de Dalweg voor een optreden voor de bewoners van Molenschot en Daelhoven. Apollo-voorzitter Jos Sesink: ,,Het optreden begint om 19:00 uur en dan zal het mannenkoor de bewoners in kerststemming proberen te brengen. Dit zal zeker lukken gezien de ervaringen van de vorige keren."