• Martin Huizenga

'Plannen moeten ons wakker houden'

SOEST Het nieuwe bestuur van de Vereniging Vrij Polderland bestaat uit Robert van Motman (voorzitter), Jack Dekker (secretaris) en Petra Bertelink (lid).

Martin Huizenga

Tijdens de recente algemene ledenvergadering van de VVP was het oude bestuur -met leden van het eerste uur - niet herkiesbaar. Onbedoeld een generatiewisseling.

ONTWIKKELINGEN Voorzitter Van Motman: ,,We oriënteren ons in het bestuur rond het 'wat en hoe' van onze samenwerking en zien een aantal actuele ontwikkelingen op ons afkomen waar we antwoorden op gaan geven. Wij continueren voorlopig het vastgestelde beleid van de vereniging. Eventuele veranderingen zijn afhankelijk van actuele ontwikkelingen en de besluitvorming van onze leden."

STREEKCONFERENTIE Natuurmonumenten organiseert 25 november in Eemnes een streekconferentie onder de naam 'Eemland300'. Een gesprek over het landschap en de natuur rond de Eem. Max 300 personen hebben zich opgegeven. Bewoners, overheid en organisaties met een Eemland belang, praten over hun dromen, zorgen en wensen. 'Niet omdat het allemaal anders moet, maar omdat het anders en beter kan.' De deelnemers bepalen zelf de agenda.

KRACHTEN Een mooie gelegenheid om wijzer te worden en kennis te maken met de drijvende krachten van andere organisaties, vinden de bestuursleden. Ook de Soester Courant zal bij de streekconferentie aanwezig zijn en verslag doen.

Dit gebied is toch al een 'nationaal beschermd landschap? ,,Nee, volgens ons heeft toen minister Bleeker van Landbouw alle nationaal beschermde landschappen in één pennenstreek opgeheven."

Ziet VVP nu al thema's om als gespreksstof in te brengen? ,,Ja, de RRV, Regionale Ruimtelijke Visie regio Amersfoort. De eerder genoemde gemeentes en Leusden, Barneveld, Nijkerk en Woudenberg hebben plannen die ons wakker moeten houden. Zoals woningbouw, een nieuw treinstation Soest/Baarn en windmolens in de polder, grens Amersfoort. Wij gaan er van uit: geen station zonder woningen en geen woningen zonder een wegeninfrastructuur…."

TOERISTEN ,,Ook het samenleven van 'natuur en toerisme' heeft onze aandacht. Het vollopen van Amsterdam met toeristen heeft gevolgen voor deze omgeving. De potentie en trekpleisters van ons gebied, met de Eem, rustieke vissersplaatsen, de ontwikkelingen van het paleis Soestdijk, Cabrio openluchttheater, Gagelgat, Paardenkamp, de Paltz, de duinen, het NMM, historisch Amersfoort, Eemsnoer… En sluipenderwijs komt er bebouwing in de polder met een niet agrarische bestemming. Er wordt al geknabbeld aan de randen…"

DOELSTELLING De Soester Vereniging Vrij Polderland (VVP) kent als voornaamste doelstelling het polderlandschap van het gebied Eemland/Arkenheem 'open te houden' en dat in samenwerking met andere natuurbeschermende organisaties, zoals Natuurmonumenten en de Stichting Behoud de Eemvallei.

NATUUR Het poldergebied loopt van het Eemmeer tot Amersfoort, van Huizen tot Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten/Spakenburg met veel natuur, maar er wordt ook gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Echter van oudsher: 'Handen af van het unieke Soester polderlandschap.'