• Eempers

Plan voor Dorpshuis en nieuwbouw op Casinoterrein

SOESTERBERG Een aantal investeerders, verenigd in de Ontwikkelingsmaatschappij Officierscasino in oprichting, heeft een bod uitgebracht op de gebouwen en omliggende terreinen van het Casino aan de Kampweg. Er is inmiddels overleg geweest met eigenaren van woningen rond de locatie. ,,Natuurlijk heerst er scepsis, maar ze kunnen zich voorlopig vinden in de visie van de initiatiefnemers," aldus woordvoerder Kees Scheurkogel.

Het is nadrukkelijk de bedoeling van de initiatiefnemers om zo veel mogelijk lokale bedrijven te interesseren voor en te betrekken bij de realisatie en exploitatie van dit beeldbepalende project. ,,Wij streven dan ook naar het trotse 'ons-gevoel' van de inwoners van Soesterberg, de zogenaamde City Pride," aldus Scheurkogel. Indien het Rijksvastgoedbedrijf half december de Ontwikkelingsmaatschappij Officierscasino het voormalige Officierscasino met omliggende terreinen gunt, zullen de plannen direct verder worden uitgewerkt. Het totale terrein zal exploitatie-technisch worden opgesplitst.

Op een deel van het terrein is woningbouw voorzien. Er komen huur- en koopwoningen en appartementen, in totaal zo'n tachtig wooneenheden, onderverdeeld in 36 huureenheden en de rest is koop. De huurwoningen zijn voor de doelgroep, senioren en starters. De koopwoningen twaalf grondgebonden en 32 appartementen, zijn voor het middensegment. De seniorenwoningen zijn het dichtst bij het Dorpshuis gesitueerd, bedoeld voor het stimuleren van de sociale contacten. De overige wooneenheden komen rond het parkeervlak te liggen. De maximale bouwhoogte zal vier lagen zijn (zo'n 12 meter), geconcentreerd in vier gescheiden bouwblokken. De overige bouwhoogte is maximaal negen meter.

Een deel van het Casino zal worden ingericht als Dorpshuis. De bedoeling is dat het dagelijks geopend zal zijn en hoofdzakelijk gerund zal gaan worden door vrijwilligers, zij het met ondersteuning van een professional. Er kan een breed scala aan sociaal culturele activiteiten georganiseerd worden, met als kern een grand café met grote leestafel. In de kelder kunnen bands en koren repeteren, zonder overlast voor de buurt te veroorzaken. De monumentale zaal kan worden gebruikt voor grootschalige evenementen, zoals toneel, muziek, tentoonstellingen, bruiloften en partijen, presentaties, spelavonden, bedrijfsdiners en feesten. Voor het parkeren zal er een goede afstemming moeten zijn met het toekomstige Dorpshuis.

De exploitanten van het huidige dorpshuis De Linde staan volgens de intentieverklaring die ze afgegeven hebben positief ten opzichte van dit plan. Voorzitter Paul Klein: ,,Maar we hebben een samenwerking met de gemeente, dus er is wel overleg nodig want er komt dan een gemeentelijk gebouw leeg. Wij hebben gezegd: als de gemeente ermee instemt dat we aan de plannen meewerken, willen we dat onderzoeken."

De entree van het Dorpshuis komt aan wat nu nog de achterkant van het gebouw is, waar zonder enige overlast eenvoudige geparkeerd kan worden. Volgens Scheurkogel is het enthousiasme bij de inwoners van Soesterberg nu al groot. De Bewonersgroep Officierscasino Soesterberg (BOS) heeft al veel geïnventariseerd en voorbereid om een sociaal cultureel Dorpshuis tot een succes te maken.

Alle woningen krijgen de beschikking over een eigen half-ondergrondse parkeerplaats. De ontsluitingsweg naar de voordeuren van de met de auto bereikbare woningen loopt over een langzaam verkeersroute en een wandel-fietspad. Daar kan niet lang geparkeerd worden. Er zal een gebiedsontsluitingsweg naar de Kampweg aangelegd worden. Het streven is om deze dichtbij de kruising met de Generaal Spoorstraat te laten uitmonden.