• CDA

Peter Lucas gekozen als lijsttrekker CDA

SOEST Peter Lucas is door de ledenvergadering van het CDA unaniem gekozen als lijsttrekker. De huidige fractievoorzitter wordt op de kandidatenlijst gevolgd door de raadsleden Raymond Kramer en Jos Dijkmans. Op de vierde plaats staat Alex Strengholt, nu fractie-assistent. Daniel de Klerk (5), Rob Kracht (6) en Willeke Vernede (7) staan ook op de foto.

Wethouder Jannelies van Berkel zwaait na de verkiezingen af. Dat had ze een tijd geleden al aangekondigd. Als lijstduwer zal ze wel aan de verkiezingen deelnemen. Ook het huidig raadslid Rick van der Woud stopt. Hij kan zijn politieke functie niet meer met zijn werk combineren.

Peter Lucas (57 jaar) is bijna 8 jaar actief als raadslid en heeft laatste vier jaar de CDA-fractie als voorzitter aangevoerd. ,,Met het huidig enthousiast en kundig team is veel bereikt. Er is de afgelopen vier jaar veel bereikt voor Soest, maar we zijn nog niet klaar. We hebben veel

aandacht voor zorg en welzijn. Niet iedereen kan voor zichzelf zorgen. Zo wordt voor jonge mantelzorgers de zorg steeds zwaarder. Het CDA wil geen burn-out samenleving en wil de gezamenlijke inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk versterken".

Ook het tegengaan van vereenzaming is een CDA-speerpunt. "We willen dat in Soest jong en oud kan wonen en dat onze gemeente vitaal blijft, dat het leerlingaantal niet daalt of sportclubs leden verliezen. Daarom is bouwen nodig, voor starters, middeninkomens en ouderen. Wat betreft duurzaamheid zet het CDA o.a. in op een afvalbeleid dat echt duurzaam is en draagvlak heeft onder de inwoners. Ook pleit het CDA voor Leefbaarheidsfonds om kleinschalige initiatieven op dit gebied van inwoners mogelijk te maken. Het CDA wil met een actief gemeentelijk beleid kansen bieden aan lokaal ondernemerschap. Midden en kleinbedrijf zijn de drijvende kracht en van groot belang voor de economie in Soest en Soesterberg. Inspraak en betrokkenheid van bewoners wil het CDA duidelijker regelen. Vaak pakt de praktijk anders uit dan mensen verwacht hadden. Dat moet beter; de gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Veiligheid in de wijk is en blijft een belangrijk thema voor het CDA: "zo willen we dat de wijkagent goed zichtbaar is en dat we de kosten van vernielingen gaan verhalen op de

vandalen".