• De Petrus en Pauluskerk is een van de veertien kerkgebouwen die door het afgeslankte parochieteam moet worden bediend.

    Johan van Beek

Pastorale teams gaan samen

SOEST De pastorale teams van de HH Martha en Mariaparochie en de OLV van Amersfoort worden samengevoegd. Van een fusie tussen beide parochies is echter geen sprake.

Pastoor Tuan van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is benoemd tot pastoor van de Eusebiusparochie in Arnhem. Om in zijn opvolging te voorzien heeft de bisschop besloten het pastoraal team van de parochie OLV van Amersfoort samen te voegen met dat van de HH. Martha en Mariaparochie.

PASTORALE ZORG Het samenvoegen van beide teams is volgens de kerkleiding de beste optie om de pastorale zorg en het aantal (eucharistie)vieringen zoveel mogelijk te waarborgen. Al geruime tijd zijn er niet genoeg priesters meer om elke parochie een eigen pastoor te kunnen geven en samenwerkingsverbanden tussen pastorale teams zijn al gebruikelijk in veel parochies van ons bisdom.

Per 1 september zal pastoor Joachim Skiba pastoor worden van de parochies OLV van Amersfoort en van HH. Martha en Maria en voorzitter van beide parochiebesturen. Pastor Mauricio Meneses legt per dezelfde datum zijn taak als jongerenwerker binnen het Aartsbisdom neer en zal fulltime beschikbaar zijn voor de beide samenwerkende parochies. Beide pastores blijven overigens wonen in hun respectievelijke pastorieën in Baarn en Soest.

Vanwege het delen van pastoor Skiba met Amersfoort en het pensioen van pastor Jan Houben per 1 juli betekent dit voor de HH. Martha en Mariaparochie een verlies van 1,5 FTE aan pastorale beroepskrachten. Het afgeslankte team zal te maken krijgen met 14 kerkgebouwen.

VERLIES Het parochiebestuur heeft naar het bisdom haar zorg over het forse verlies uitgesproken en zal in overleg gaan over opvulling van het verlies van genoemde pastorale capaciteit. Door het vertrek van pastoor Tuan en het pensioen van pastor Jan Houben moeten in beide parochies veel hiaten in de agenda van vieringen en de pastorale zorg worden opgevuld. Zowel priesters van de bisdomstaf als lekenvoorgangers zullen assistentie verlenen en ook kardinaal Eijk zal in enkele vieringen celebrant zijn.

ZELFSTANDIG Een gezamenlijk pastoraal team betekent niet dat de parochies worden samengevoegd. De twee parochies blijven zelfstandig en de twee parochiebesturen blijven verantwoordelijk voor hun eigen parochie. Wel zullen zij regelmatig met elkaar overleggen en ongetwijfeld over en weer van elkaar leren. De beide parochiebesturen hebben het volste vertrouwen uitgesproken in een vruchtbare samenwerking. Parochianen worden van eventuele nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gehouden via mededelingen in de kerken, de parochie websites en de nieuwsbrieven.

Het pastorale team zal in Baarn/Soest bestaan uit pastoor Joachim Skiba, parochievicaris Mauricio Meneses, diaken Jan Nieuwenhuis en pastoraal werkster Wies Sarot. In Amersfoort (1,9 FTE) zijn de pastoraal werkers Josephine van Pampus en Edith Vos, pastor Roderick Vonhögen, diaken Frank Sieraal, diaconaal werkster Ellen Hogema en jongerenwerkster Suhail Tafur.