• Pastor Jan Houben, hier op een archieffoto van een speciale viering.

    René van Hal

Pastor Jan Houben met pensioen

SOEST Op zondag 8 juli is Jan Houben voor de laatste keer voorganger in een viering in de Petrus en Pauluskerk. De pastoraal werker gaat genieten van zijn pensioen maar is geenszins van plan om achter de geraniums te zitten. ,,Ik wil mensen van dienst zijn."

Peter Beijer

Jan Houben (bijna 66) is geboren en getogen in Breda. Nadat hij de opleiding 'personeelswerk' aan de sociale academie had afgerond, volgde hij met succes de Agogisch Theologische Opleiding van de Katholieke Theologische Hogeschool in Utrecht. Houben, getrouwd en vader van drie kinderen, herinnert zich zijn introductie in Soest, ruim dertig jaar geleden.

PLASTIC SOEP ,,In 1987 werd het Landjuweel van het Groot Gaesbeeker Gilde gehouden. Pastoor Gerard van der Beek introduceerde mij tijdens de Gilde-ledenavond en stelde mij voor aan ouderman Wim Schimmel. Zo maakte ik kennis met de inwoners van Soest. Ik kwam in de Raad van Kerken en in de werkgroep voor het Conciliair Proces over vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Nog steeds een actueel onderwerp, gelet op de duurzaamheidsfilosofie en het bestrijden van de plastic soep."

LEERMEESTER ,,Pastoor Gerard van der Beek was een goede collega en leermeester. Ik werkte graag met hem samen. Toen hij in 1992 overleed was dat heftig. Ik heb toen een tijdje doopverlof gekregen omdat de vacature van pastoor niet direct ingevuld kon worden."

AARTSBISDOM Jan Houben werkte tot aan 1995 als pastoraal werker. In dat jaar ging hij werken bij het aartsbisdom Utrecht om na dertien jaar in Soest terug te keren. ,,Tot aan 2008 heb ik gewerkt bij het bisdom (diocesane toeleiding pastorale werk(st)ers) en in dekenale functies (diaconaal dienstverlener)."

REGIONALE PAROCHIE ,,Toen ik weer in Soest terugkwam was er een totaal veranderde situatie. De Soester geloofsgemeenschap, voorheen met vier kleine parochies in Soest, maakte nu deel uit van de Martha en Mariaparochie: Een grote regionale parochie van Maartensdijk tot Soesterberg en van Bilthoven tot Eemnes."

MEEWERKEN IN PASTORAAT De functie van pastoraal werker is ontstaan toen Kardinaal Alfrink, in de geest van het Vaticaans Concilie, de weg vrij maakte voor theologisch geschoolde leken. Pastoraal werk(st)ers -de aanspreektitel is pastor- zijn volgens Houben in de katholieke kerk algemeen geaccepteerd.

WAARDEVOLLE MOMENTEN ,,Ik ben niet bevoegd om het sacrament van de ziekenzalving te geven aan mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren. Maar ik kan wel bij de zieke zijn om samen met de naasten te bidden en een hand boven het hoofd te houden. Dat zijn waardevolle momenten. Het is een dankbare taak; mensen helpen om dichter bij God te komen. Nu ik erover praat merk ik dat mij dit veel doet."

INTERNATIONAAL TEAM ,,Ik heb de afgelopen dertig jaar veel dierbare contacten opgebouwd en plezierig met collega's samengewerkt. Ook heb ik mogen leren van andere culturen, doordat ik de laatste tijd heb samengewerkt met onder meer pastoor Joachim Skiba, hij is afkomstig uit Polen, en Mauricio Meneses Santiago uit Colombia. Dat is het mooie van een wereldkerk zijn: dat het verhaal van Jezus door de tijden en door culturen heen wortel schiet."

VOORBIJ De afscheidsviering van pastor Jan Houben is zondag 8 juli om 10:00 uur. In de Petrus en Paulus kerk gaat hij, samen met zijn collega's, nog één keer voor en daarna is het ook echt voorbij.

VRIJWILLIGER ,,Ik markeer en stop echt. Ik blijf wel parochiaan en neem nu plaats in de kerkbank. Ik heb me gemeld als vrijwilliger bij het straatpastoraat in Amersfoort waar hulp wordt geboden aan daklozen. Zo kan ik ook na mijn pensioen mensen van dienst zijn."