• Eempers

Parkaanleg op tunneldek in volle gang

SOESTERBERG Zo'n twee maanden duurt de aanleg van het park op de overkluizing van de Amersfoortsestraat, de N237. De werkzaamheden, uitgevoerd door KWS Infra b.v. zijn in volle gang. Projectleider Berry Heerschop verwacht dat de klus eind november afgerond is. Soesterberg beschikt dan over een bijzonder park als overgang van het dorp naar het zich ontwikkelende Soesterberg-noord en Park Vliegbasis.

Uitgangspunt was dat het tunneldek niet te zwaar zou worden belast met bebouwing. Daarom is gekozen voor een park als verblijfs- en wandelgebied voor zowel kinderen als volwassenen. Voor de aanleg van het park heeft de gemeente 400.000 euro uitgetrokken. Na het kappen van een paar struiken en boompjes, is de bovenlaag grond van het 'tunneldek' weggehaald om de grond te verarmen. Dat is nodig omdat het heidegrond moet worden. ,,We brengen zanderige grond terug gemengd met teelaarde en maken dan de contouren van de paden en de heuveltjes. Dan brengen we de grond aan die nodig is voor het heidelandschap. Daarna zetten we de loopruimte uit tussen de heuveltjes door. Dat doen we door het aanbrengen van vormgegeven cortenstaal, een metaallegering waarvan de bruine roestkleur direct in het oog springt. Dan worden de bankjes en afvalbakken geplaatst, en de speeltoestellen op het centrale plein, bijvoorbeeld in de vorm van een vliegtuig. Het inrichten met heide, struiken en bomen gebeurt pas op het laatst,'' vertelt Heerschop.

In het park komt een echt vliegtuig te staan. Dat is niet de enige blikvanger, want Stichting Soesterberg Air Force Memorial (SAM) en de gemeente realiseren een kunstwerk aan de kant van de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Het is ontworpen door de Soester kunstenaar Chris Rodenburg. Het tweedelige monument is een herinnering en een eerbetoon aan de Amerikanen die van 1954 tot 1994 op de vliegbasis Soesterberg werkzaam waren en met hun gezin in het dorp woonden. Het bestaat uit drie aluminium panelen met links de eerste straaljagers waarmee de Amerikanen op Soesterberg vlogen, in het midden de startbaan, 'overgenomen' door de veldleeuwerik, en rechts de F-15's die in gebruik waren toen de Amerikanen vertrokken. Voor dit paneel heeft hij de silhouetten gebruikt die op de deur van de nog bestaande Zulu-hangar staan. De panelen staan naast elkaar, als een herinnering aan de Berlijnse Muur, de aanleiding van de komst van de Amerikanen hier.

Rodenburg is niet onbekend met vliegtuigen: ,,Ik kom uit Hoofddorp, ging altijd vliegtuigen kijken. Ik ken het gevoel van de Soesterbergers met de vliegtuigen, wat het met je doet, het geluid, de trillingen.' Hij had een ander beroep voor ogen toen hij de opleiding tuin- en landschapsinrichting deed, maar later, na een aantal cursussen bij een kunstenaar ('ik was altijd wel iets aan het maken') sloeg hij een andere richting in. Hij heeft in de loop der jaren meer kunstwerken voor de buitenruimte gemaakt, 'maar nog niet zo groot en omvangrijk als dit.'' De panelen en de silhouetten zijn in totaal dertig meter lang.