• Johan van Beek

Pareltjes op Open Monumentendag

SOEST Twee dagen lang is het Open Monumentendag. Ook in Soest, waar Museum Soest, boerderij Het Gagelgat en de kluizenaarsgrot op De Paltz centraal staan. Dat sluit ook aan bij het (landelijke) thema 'Boeren, burgers en buitenui'.

Rond de historische pareltjes uit de lokale architectuur is er op zowel zaterdag 9 als zondag 10 september van alles te doen. De activiteiten concentreren zich in en rond het museum aan de Steenhoffstraat, waar op zaterdagochtend de openingsceremonie van de Open Monumentendag(en) plaatsvindt. Vanaf 10:00 uur is iedereen welkom om te kijken, te luisteren en mee te doen aan de onderdelen die zoveel mogelijk in de buitenlucht worden gehouden.

VERHALEN Tussen enkele toespraken door zorgt Con Amore voor intermezzo's met muzikale monumenten. Het koor uit Aalsmeer zingt onder andere Het Dorp en De Oude School. Voor de bezoekers staan dan al koffie en thee klaar. Er is alle ruimte voor informeel samenzijn en contacten aan te knopen. Dorpshistoricus Hans Kruiswyk neemt plaats in de stijlkamer van Museum Soest om iets te gaan doen waar hij heel goed in is: verhalen vertellen. Hij doet dat op zaterdag om 14.30 uur en op zondag om 11.00 en 14.30 uur.

AANRADER In de expositieruimte staat Fred Engberink van het Groot Gaesbeeker Gilde klaar om mensen rond te leiden langs de tentoonstelling over het gilde en om te vertellen over het gildewezen in Nederland. Volgens Cees Vos van Museum Soest is het aan aanrader om bij zowel Kruiswyk als Engberink de neus om de hoek te steken.

CARROUSSEL De Soester Boerendansgroep is beide dagen aanwezig en betrekt bij haar optredens haar carrousel. Dat is een draaischijf met poppen naar evenbeeld van Soesters die in het verleden lid waren van de folkloristische dansgroep.

DOOLHOF De kluizenaarsgrot en het doolhof op landgoed De Paltz zijn op 9 en 10 september ook te bekijken (zie www.utrechtslandschap.nl). Ook Het Gagelgat participeert in de Open Monumentendag. De boerderij aan de Birkstraat 107 is beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Vrijwilligers zijn present om bezoekers te woord te staan en eventuele vragen te beantwoorden.

COMITÉ Het Soester Comité Open Monumentendagen Soest bestaat sinds kort. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van Museum Soest, het Groot Gaesbeeker Gilde, de Historische Vereniging Soest, de rooms-katholieke kerkgemeenschap, de Oude Kerk, de Soester Boerendansgroep en Hans Kruiswyk. Het comité streeft naar een bredere afspiegeling van de bevolking. Namens het comité roept Cees Vos andere organisaties op om te participeren in het programma voor 2018 en de jaren erna. In het najaar wordt het thema voor volgend jaar bekend. Dan is er ook overleg met wethouder Janne Pijnenborg om te bespreken hoe er kan worden samengewerkt met de gemeente en beginnen de voorbereidingen. Belangstellenden kunnen zich per e-mail wenden tot kieran.nieswaag@oudsoest.nl of bij Museum Soest.