• Joan Heidinga (links) en Anne Schaepman zoeken zo'n 80 vrijwilligers voor Paleis Soestdijk.

    Astrid van den Hoek

Paleis zoekt vrijwilligers

SOEST Ook al zien Paleis Soestdijk en de omliggende tuinen er grotendeels nog net zo uit als voor het in handen kwam van de MeyerBergman Erfgoed Groep, achter de schermen is er al van alles in gang gezet.

Astrid van den Hoek

Paleis Soestdijk timmert aardig aan de weg met onder andere de Royal Parc-concerten, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en rondleidingen. Tijdens de meivakantie waren de jachtkamer en het balkon boven het bordes tijdelijk toegankelijk voor publiek. Bezoekers konden een kijkje nemen in dit exclusieve deel van het paleis. Maar er zijn nog veel meer kamers, kunstwerken en verhalen die de moeite waard zijn om met het publiek te delen.

Zo zijn er tevens plannen om de openstelling van het paleis en het park uit te breiden, zodat er meer publiek van de koninklijke historie, tuinen en tentoonstellingen kan komen genieten. Maar, daar zijn vele extra handen bij nodig. Inwoners van Soest en Baarn worden dan ook nadrukkelijk gevraagd zich aan te melden als vrijwilliger.

VAKER OPEN Paleis Soestdijk wil veel vaker open zijn dan van vrijdag tot en met zondag en met evenementen. ,,Met de koop van het paleis komt een hoop verantwoordelijkheid", vertelt Anne Schaepman, manager programma en adjunct-directeur Paleis Soestdijk. ,,Zorg voor het erfgoed, de historie. We willen het paleis verder brengen, maar ook die historie bewaren. Het eerste kwartaal van dit jaar hebben we dan ook vooral gekeken naar hoe het nu gaat. Wat gaat er goed en wat kan beter? We zijn tot de conclusie gekomen dat er al veel goed gaat, maar dat we het paleis meer van álle Nederlanders willen maken, het meer open willen maken. Dat houdt niet alleen in meer laten zien, maar ook letterlijk vaker open zijn."

De nieuwe eigenaar heeft al veel in het paleis geïnvesteerd, onder andere in onderhoud en kwaliteit. Maar voor de volgende stap zijn vele extra handen nodig. Gastheren- en vrouwen, verhalenvertellers, kaartverkopers bij de kassa, mensen die de weg wijzen in het paleis en in de tuinen… Genoeg te doen! Schaepman: ,,We zoeken veel vrijwilligers die willen bijdragen aan de instandhouding van het paleis. Daarom hebben we Joan Heidinga ingeschakeld als vrijwilligerscoördinator. Zij heeft een groot netwerk in de regio en veel ervaring op dit gebied."

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN Heidinga is al voortvarend van start gegaan door twee informatiebijeenkomsten te organiseren voor inwoners van Soest en Baarn die geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk, dat volgens beide dames gezien moet worden als een 'erebaan'.

Heidinga: ,,Mensen zetten zich vaak vanuit een historische interesse in voor het paleis, maar je kunt je op allerlei manieren verbonden voelen en je in willen zetten. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en expertise, het is mooi als we dat allemaal kunnen toepassen. Dit is een project dat volop in ontwikkeling is, er zijn steeds nieuwe ideeën, dus er is veel beweging in de organisatie."

Het vrijwilligerswerk kan dan ook voor allerlei mensen interessant zijn, menen Schaepman en Heidinga. ,,Voor ouderen die verhalen van vroeger over het paleis uit eigen ervaring kunnen vertellen, maar bijvoorbeeld ook voor studenten die aan een groot, nieuw project willen meedoen en zo werkervaring kunnen opdoen." De vrijwilligers hebben recht op een wettelijk vastgelegde vrijwilligersvergoeding en kunnen meedoen aan trainingen en leuke uitjes. ,,Het wordt ook echt een sociale groep die met elkaar optrekt. We vragen dan ook een structurele, regelmatige inzet van minimaal twee dagdelen per maand. We zoeken mensen die toegewijd zijn aan wat ze doen", vertelt Heidinga.

AUDIOTOUR ,,Het zou leuk zijn als het vrijwilligersbestand een mix is van leeftijden", zegt Schaepman. ,,Dat brengt weer nieuwe ideeën. Een van de huidige vrijwilligers kwam bijvoorbeeld met het idee om een speciale kinderversie te maken van de audiotour die we nu aan het ontwikkelen zijn. Dat is top, want we willen ook graag bij kinderen een band met het paleis smeden, al zeggen de verhalen over Bernard en Juliana hen misschien niet zoveel. Het gaat ook over de toekomst van het paleis. We willen het collectieve gevoel met het paleis versterken. Daarvoor moeten we alle verhalen die in het paleis zitten, ook de kunst, tuinen enzovoorts, vertellen."

De bijeenkomsten zijn op woensdag 23 mei van 19.00 - 21.00 uur en op dinsdag 29 mei van 10.00 - 12.00 uur op het paleis. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf opgeven via vrijwilligers@paleissoestdijk.nl of bij Joan Heidinga via 06-22277563.