• In en rond de natuurgebieden was het afgelopen weekeinde nog druk. Daar moet paal en perk aan worden gesteld.

    HENDRIK JAN VAN BEEK

Soest beperkt parkeergelegenheden in natuurgebieden

SOEST In de strijd tegen verspreiding van het coronavirus gaat de gemeente de parkeermogelijkheden in en rond de natuurgebieden 'zeer beperken'. Dat heeft burgemeester Rob Metz woensdagmiddag meegedeeld. Het besluit volgt op de landelijke maatregelen die het Kabinet maandag heeft afgekondigd.

Johan van Beek

,,In Soest hebben we prachtige natuur. Juist in deze tijd genieten mensen hiervan", beseft Metz. ,,Dit blijft mogelijk mits iedereen zich aan de regels houdt. Wij zullen parkeren rondom onze bossen en de Korte en Lange Duinen zeer beperken zodat mensen wel lekker naar buiten kunnen, maar op ruime afstand van elkaar kunnen blijven."

Het spreekt voor zich dat de (extra) landelijke maatregelen ook in Soest en Soesterberg gelden. Het zijn begrijpelijke maatregelen, oordeelt de burgemeester. ,,Het is belangrijk dat we met z'n allen de regels opvolgen. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor. De bevoegdheden die we als burgemeesters hebben gekregen zullen we in regionaal verband afstemmen. Jan van Zanen, voorzitter van de Veiligheidsregio zal daarin de leiding hebben."

Burgemeester: ,,Volg de regels op!"

,,Als gemeente zullen we hierop toezien en maatregelen nemen als het openbaar belang in het gedrang komt", stelt de burgemeester nadrukkelijk.  ,,We zien gelukkig dat veel inwoners, ondernemers en organisaties de maatregelen al toepassen en naleven. De nieuwe maatregelen doen een appel op ieders individuele verantwoordelijkheid. Ik roep iedereen op om de regels op te volgen. Samen zijn we verantwoordelijk en samen kunnen we dit aan!"