• André van der Velde

Daling WW-uitkeringen in regio Amersfoort

SOEST In de arbeidsmarktregio Amersfoort daalde het aantal WW-uitkeringen in december met 2,3 procent. Dit is een sterkere daling dan in geheel Nederland (-1,9%). In vergelijking met een jaar eerder is de regionale afname van het aantal uitkeringen  met 17,5 procent ook sterker dan de landelijke daling van 15 procent. De WW-uitkeringen namen in december in de regio Amersfoort in geringe mate toe in de sectoren groenvoorziening, uitzendbedrijven en chemische industrie. Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen was de daling van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.

Het aantal WW-uitkeringen kwam eind december 2019 in de regio Amersfoort uit op 4.025 uitkeringen. Dit was een daling van 2,3 procent ten opzichte van november 2019. Met uitzondering van de gemeente Bunschoten daalde in december in alle gemeenten het aantal WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen daalde in de meeste sectoren. In de horeca en de overheid bleef het aantal uitkeringen gelijk in de regio. Op beroepsniveau nam het aantal WW-uitkeringen in geringe mate toe bij de technische beroepen (+8) en de agrarische beroepen (+1). Alle overige beroepsklassen lieten een daling van het aantal WW-uitkeringen zien. In de beroepsklasse managers (-21) en de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-20) was de afname van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.

PER BEROEPSKLASSE Eind december 2018 verstrekte UWV in totaal 4.878 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. Dat waren 853 uitkeringen meer dan eind 2019. Dat is ten opzichte van 2018 een daling van 17,5% in de regio Amersfoort. Op landelijk niveau is het aantal uitkeringen in 2019 met 15,0 procent gedaald. De absolute afname van het aantal WW-uitkeringen was in de regio Amersfoort het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-283). De procentuele daling bij de agrarische beroepen was met 30,4 procent het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,2 procent in december 2019 in de regio Amersfoort onder het landelijk WW-percentage van 2,4 procent.