• Vrijwilligers, vorig jaar bijeen tijdens een Kennisplein. Voor vrijwilligers klinkt vrijdag 27 maart applaus in de straten van Soest.

    Stichting Balans

Applausactie vrijdag ook voor vrijwilligers

SOEST De applausactie van afgelopen voor de mensen die in de zorg werken, verdient een vervolg voor vrijwilligers. Dat vinden de medewerkers van Balans Buro Vrijwilligerswerk die de laatste dagen veel nieuwe vrijwilligers hebben mogen registreren.

Johan van Beek

Marion Foppele van het Buro Vrijwilligerswerk en haar collega's zetten alles in het werk om op vrijdag 27 maart zo'n applaus in Soest te laten klinken. De vrijwilligers verdienen volgens hen een luid gebaar van waardering voor al het werk dat ze doen om een ander te helpen. Zeker nu de voorzorgsmaatregelen vanwege de coronacrisis het dagelijks leven door de war gooit zijn er veel (extra) vrijwilligers nodig.
Met name ouderen, die bovendien tot de voornaamste risicogroep behoren, merken de gevolgen. Bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra mogen geen bezoek ontvangen, de activiteiten in de ontmoetingscentra van de SWOS zijn voor de komende weken van de agenda geveegd en ook veel dagbestedingsactiviteiten zijn geschrapt. Daar komt bij dat oudere vrijwilligers niet meer worden ingezet, omdat ze zelf kwetsbaar zijn wanneer ze worden besmet.

In de loop van volgende week maakt Buro Vrijwilligerswerk bekend hoe laat de applausactie op vrijdag 27 maart zal plaatsvinden.

Label:

Coronavirus