• Pension Nellysteyn, ook verdwenen.

    Archief Eempers

Over Verdwenen Soesterberg

SOESTERBERG Verdwenen Soesterberg is het onderwerp op woensdag 29 mei op de themaochtend met historisch karakter in dorpshuis De Linde onder het motto 'een bakkie, een plaatje en praatje.' Gastspreker is René van Hal, auteur van de rubriek Verdwenen Soest(erberg) in de Soester Courant.

Jan van Steendelaar

Van Hal heeft een compilatie gemaakt van de Soesterbergse onderwerpen die sinds 1990 de revue zijn gepasseerd, zoals huizen/gebouwen, personen, culturele en maatschappelijke uitingen. Er worden oudere dorpsbeelden getoond met de vraag: waar of wat was dat? Op niet elke vraag is er wellicht een antwoord. Misschien worden raadsels op deze ochtend alsnog opgelost. Mogelijk zijn er ook nieuwe beelden die nog op een oplossing wachten.

In de loop der jaren wijzigt het straatbeeld van elke stad en dorp. De bevolking neemt toe, als gevolg daarvan zijn er stadsuitbreidingen met aanleg van nieuwe wijken aan de randen. Vaak gaat dit gepaard met sloop van karakteristieke oude gebouwen in de kern die moeten plaatsmaken voor soms minder spraakmakende nieuwbouwprojecten. Soms is het onvermijdelijk dat groen (natuur) moet wijken voor rood (woningen), zo is het altijd gegaan in Soesterberg. Oorspronkelijk was er alleen een kale heide die vanaf 1650, na de aanleg in fasen van de Wegh der Weegen is ontgonnen en bebouwd. Met een versnelling na de komst van de luchtvaart pioniers in 1910 en de oprichting van de Militaire Luchtvaart Afdeling in 1913.

Veelal is het bij oudere bewoners nog wel bekend hoe het er vroeger uitzag. Maar met het verstrijken van de tijd wordt die herinnering vager. Op de themaochtend worden herinneringen weer wat opgefrist. Aan de hand van de getoonde beelden kan elke bezoeker zijn ervaringen delen. ,,Weet je nog wel, dat was daar en toen kwam dat". Deze terugblik in de tijd zal een levendige bijeenkomst opleveren die de nodige nostalgische gevoelens zal oproepen.

Woensdag 29 mei, 10.00 tot 12.00 uur, 'Verdwenen Soesterberg', Dorpshuis De Linde, Christiaan Huygenslaan 4-A, Gratis entree.