• Eempers

Oud-Bakermatters weer even 'thuis'

SOESTERBERG Het was een niet alledaags beeld, de tent langs het Wethouder Lemmenpad over de voormalige vliegbasis Soesterberg. De luchtmachtvlaggen, de inmiddels historische naam- en andere borden en de kleding van de bezoekers gaven een indicatie van het waarom: een bijeenkomst van oud-werknemers op de vliegbasis, de bakermat van de Nederlandse luchtvaart. Geen wonder dus dat zij zich de Oud-Bakermatters noemen.

Anderhalf jaar geleden richtten ze een vereniging op. Fred Coenen: ,,We hadden gewoon behoefte om een keer per jaar met mensen bij elkaar te komen die hier gewerkt hebben, die hier dag en nacht gevlogen hebben, op de baan gewerkt hebben of in de hangaars, bewakers, iedereen van alle rangen en standen, van sleutelaar tot kolonel. Maar er zijn ook mensen die hun hele leven naast het hek gewoond en met de vliegbasis bezig zijn geweest; die hebben we ook uitgenodigd.''

PIJN Het doet de oud-Bakermatters nog steeds veel pijn dat Soesterberg gesloten is. ,,Niet alleen iedereen die hier gewerkt heeft, luchtmachters, andere militairen of burgerpersoneel, maar ook de mensen die jarenlang langs het hek foto's hebben staan schieten, de spotters. Zij worden nu heel belangrijk, want bij hen halen wij onze documentatie vandaan. Foto's van vroeger kun je bij ons niet vinden, maar op alle spottersites staan foto's uit de jaren vijftig, zestig en daarna. Zij hebben de geschiedenis vastgelegd en daar hebben we nu de mooiste foto's van.''

ZEVENTIG Het was de tweede bijeenkomst van de oud-Bakermatters op 09-27 zoals de oost-west baan heette. De eerste keer waren er veertig belangstellenden, nu waren het er zeventig. Dat worden er volgens de bestuursleden Philip Whittle, Fred Coenen, Henk Corte en Ronald van der Mey een volgende keer weer meer, want ze werken er hard aan om de vereniging meer bekendheid te geven en zoveel mogelijk oud-medewerkers te bereiken. De facebook vereniging telt inmiddels 830 leden.

ONTMOETING Een reünie willen ze de bijeenkomst niet noemen. Het is gewoon een gezellig samenzijn van oude bekenden die elkaar vaak heel lang niet hebben gezien. Er is dan ook geen programma. ,,Het gaat vooral om de ontmoeting. Iedereen brengt z'n eigen hapje en drankje mee, en ook spullen die ze overgehouden hebben uit de tijd dat de basis nog open was. Allemaal om het gevoel te krijgen: dit is de vliegbasis waar wij heel lang gewerkt hebben'', zegt Coenen.

Het is de bedoeling van het bestuur om elk jaar op 1 juli, in 1913 de oprichtingsdatum van de luchtmacht, een bijeenkomst te houden. Soms moet daar om praktische redenen van worden afgezien, bijvoorbeeld als die datum een zondag is.