• Johan van Beek

Oproep voor workshops sporthallocatie

SOEST Inwoners van Overhees zijn opgeroepen om mee te doen aan de workshops over de locatiekeuze voor een nieuwe sporthal. Die worden gehouden in september.

'Op het spel' staan zes locaties in Overhees, waaronder het Orlandogebouw, het speelveld aan de Dorpsstreek en kinderboerderij De Veenweide.

In juni bepaalde de gemeenteraad dat ook het complex Beukendal aan de Beukenlaan bij de onderzoeken naar de beste locatie moet worden betrokken.

Het college en een raadsmeerderheid hadden dat steeds tegen gehouden, ondanks enorme druk vanuit Overhees (o.a. 1450 handtekeningen) en een initiatiefvoorstel van GGS. Te elfder ure gingen de coalitiefracties D66, VVD, Soest2002 en CDA toch maar overstag. De gemeente laat weten dat ze alle zeven locaties 'op een vergelijkbare' manier in beeld brengen. Soest kijkt daarbij naar de gevolgen voor de sport, het bewegingsonderwijs, de omwonenden en de financiële gevolgen.

Tijdens de workshops kunnen de deelnemers (ca 15 per groep) hun argumenten (voor en/of tegen) op tafel leggen. De gemeente zal de opmerkingen 'meenemen'.

BEOORDELINGEN Na de workshops in september belegt het gemeentebestuur een algemene bewonersavond voor een presentatie van de uitkomsten van de workshops. Ook brengt de gemeente dan de 'gezamenlijke' beoordelingen in beeld.

LIJNRECHT Het is de vraag of de betrokkenen op één lijn te krijgen zijn. Tot dusver staan inwoners van Overhees en het gemeentebestuur lijnrecht tegenover elkaar. Het college en een raadsmeerderheid sturen aan op een sporthal in Overhees. Een grote groep inwoners van de wijk laat geen gelegenheid aan zich voorbijgaan om te verklaren dat hun wijk niet is ingericht op een sporthal die veel extra verkeer zal aantrekken.

Later in het voorjaar krijgen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de stukken. Bij de daaropvolgende fase moet de raad besluiten op welke plek de nieuwe sporthal komt te staan. De sportzalen van Orlando en Willaert worden afgestoten, is de bedoeling.

AANMELDEN Aanmelden voor de workshops in september kan bij de gemeente Soest via www.aanmeldenbijsoest.nl/nieuwesporthal.