• Hans Veltmeijer

Oppositie eist medewerking aan verhuizing veehouderij

SOEST De zeven oppositiepartijen in de gemeenteraad eisen van het college dat veehouder André van Dorresteijn zijn koeien op zijn grond aan de Peter van den Breemerweg mag gaan houden.

Johan van Beek

Ze zullen donderdagavond een motie indienen tijdens de raadsvergadering om dit af te dwingen, Daarmee zou volgens de oppositie recht worden gedaan aan een raadsbesluit van vijf jaar geleden. ,,Toen heeft de raad besloten om medewerking te verlenen aan de verhuizing van de veehouderij van de Insingerstraat naar de polder."

Die beoogde verhuizing bleek op weerstand te stuiten van de provincie, maar die draaide uiteindelijk 180 graden en zegde toe te zullen meewerken als de gemeente een verzoek zou indienen voor de verhuizing.

Daarop verkocht Van Dorresteijn zijn bedrijfsterrein aan de Insingerstraat, maar kort na zijn aantreden in april van dit jaar zette het college (GGS, VVD, D66, CU/SGP) een streep door de plannen.

Daar snapt de oppositie niets van, want er is jarenlang achter de schermen en in het openbaar overlegd om de verplaatsing van het agrarisch bedrijf mogelijk te maken. Nooit is gebleken dat het raadsbesluit van 2013 niet uitvoerbaar zou zijn, aldus de oppositie die bestaat uit  CDA, Soest2002, BBS, LAS, PvdA, GL en POS.

De oppositie vindt het allesbehalve getuige van behoorlijk bestuur dat het nieuwe college de koers heeft verlegd. Vanuit het oogpunt van vertrouwen, zorgvuldigheid en rechtszekerheid moet de gemeente meewerken aan de verplaatsing, aldus de oppositie.

De zeven partijen dringen er in de motie bij het college op aan om uiterlijk in februari volgend jaar met een raadsvoorstel te komen, dat het mogelijk maakt voor de veehouder om naar de Peter van den Breemerweg te verhuizen.