• Jaap van den Broek
  • Het echtpaar Overeem krijgt de stembiljetten overhandigd in een stemlokaal in Overhees. De opkomst in Soest lag met 62,7 procent ruim twee procent boven die van de provincie.

    Jaap van den Broek

Opkomst verkiezingen in Soest was bovengemiddeld

SOEST De VVD is in de gemeente Soest de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week woensdag. De partij haalde 18,6 procent van de stemmen.

Forum voor Democratie kreeg ook veel stemmen (14,2 procent) en neemt daarmee de tweede plaats in. GroenLinks werd derde met 11,2 procent van de stemmen. De opkomst was in Soest met 62,7 procent 8,0 procent hoger dan bij de verkiezingen in 2015. Van de 1.002.885 kiesgerechtigde inwoners van Utrecht gaf 60,4 procent gehoor aan de oproep om te gaan stemmen. Dit aantal is 7,8 procent hoger.

GROOTSTE In de provincie Utrecht werd GroenLinks de grootste. Evenals de VVD kwam de partij uit op 8 zetels. Er stemden vorige week 96.109 mensen op GroenLinks deze partij en 92.277 stemmen gingen naar de VVD. Alle zittende partijen blijven zitting houden in Provinciale Staten van Utrecht. Het politieke landschap wijzigt echter wel met de komst van FvD (6 zetels) en DENK (1 zetel).

ZETELVERDELING De zetelverdeling voor de komende vier jaar: GroenLinks 8, VVD 8, FvD 6, D66 5, CDA 5, PvdA 4, ChristenUnie 4, PVV 2, SP 2, Partij voor de Dieren 2, SGP 1, 50PLUS 1, DENK 1.
De nieuwe partij U26 GEMEENTEN komt niet in de Staten. Alle uitslagen zijn per gemeente en voor de hele provincie te vinden op www.kiesjouwutrecht.nl.

PROVINCIE De Provinciale Statenverkiezingen worden eens per vier jaar gehouden. De leden van de Provinciale Staten worden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie gekozen. De gekozen leden mogen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer kiezen.

WATERSCHAP De definitieve uitslag van Waterschap Vallei en Veluwe is maandagmiddag bekendgemaakt. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverden een zetel in. De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe lag met 58,3 procent aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 50,5 procent.

De officieel vastgestelde uitslag was qua zetelverdeling gelijk aan de voorlopige uitslag die vorige week donderdag bekendgemaakt werd.

EVENWICHTIGE VERDELING Daarnaast zijn zes algemeen bestuursleden van het waterschap vrouw. Vijf vrouwen zijn bij de verkiezingen gekozen en één van hen wordt geïnstalleerd op een van de geborgde zetels voor belangenorganisaties.

De zes vrouwen vormen 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe dat dertig leden telt. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin, voorzitter van het stembureau: ,,Een bestuur met een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw is van belang. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg."

Zo ver bekend verliepen de verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten als het Waterschap Vallei en Eem zonder problemen. De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor het Europees Parlement. In Nederland zijn die op donderdag 23 mei.