• www.pixabay.com

Openingstijden horeca buitengebied gelijk getrokken

SOEST De kleinschalige horeca in het buitengebied van Soest krijgt gelijke openingstijden (8.00 tot 20.00 uur), restaurants in de Eempolder zijn taboe en er komt meer aandacht voor handhaving van de regels.

Hans Veltmeijer

Na gesprekken met horeca-ondernemers heeft het Soester college het ontwerp horecabeleid wat aangepast ten opzichte van een eerdere versie. Het college van GGS, VVD, D66 en ChristenUnie wil graag meer mogelijk maken qua recreatie en toerisme in het buitengebied. Daar leent de afwisselende Soester natuur zich uitstekend voor, vinden burgemeester en wethouders. Met een nieuw horecabeleid moet duidelijkheid komen wat wel en niet mag in bos, polder, duinen en heide.  Het beleidsplan voor de horeca in het buitengebied dat onder leiding van wethouders Harrie Dijkhuizen en Liesa van Aalst werd samengesteld, beoogt richting te geven tot 2029.

BOTSPROEVEN Voorafgaand aan de instemming door de gemeenteraad met het conceptplan had de gemeente al verschillende gesprekken gevoerd met ondernemers en andere stakeholders. Op 4 maart volgde een avond voor alle stakeholders. Naar deze 'botsproeven' kwamen 35 betrokkenen. In groepen gingen zij testen aan de hand van bedachte initiatieven of het beleid wel zou werken. Overigens was het de vorige wethouder Janne Pijnenborg (Soest2002) die de aanzet heeft gegeven voor dit nieuwe horecabeleid.

De bevindingen en aanbevelingen van de groepen zijn door het college verwerkt in het aangepaste beleidsplan. Zo is er nu duidelijk omschreven voor de kleinschalige horeca (categorieën A en B) wat met 'kleinschalig' wordt bedoeld. Horecazaken in het buitengebied met tot 100 vierkante meter bruto vloeroppervlak (totaal van binnen en buiten) mogen zich kleinschalig noemen. Het bijbehorende terras buiten mag daarbij niet groter zijn dan het vloeroppervlak binnen. Voor alle dagzaken in het buitengebied komt één openingstijd, van 8.00 tot 20.00 uur. Dat geldt voor ijssalons maar ook voor bijvoorbeeld een wijnbar. Doel is het vermijden van autoverkeer dat de natuur zou verstoren.

BELEID AANGESCHERPT In een deel van de Eempolder ('oranje gebied') is het beleid aangescherpt. Hier is het toestaan van restaurants waar maaltijden worden geserveerd en zaalverhuur geschrapt. De dagzaken mogen hier wel. Deze wijziging is vooral van toepassing op de Birkstraat waar de gemeente niet meer restaurants wenst.

Ook is er een paragraaf aan het beleidsplan toegevoegd over handhaving van de regels, daar bleek bij de gepolste ondernemers behoefte aan om zodoende tot 'een gelijk speelveld' te komen. Soest zal de handhaving daarom meer prioriteit geven. Het ontwerpplan ligt nu zes weken ter inzage. Na beoordeling van eventuele zienswijzen, spreekt de gemeenteraad zich uit.