• Eempers

Open dag jubilerende volkstuinvereniging Bloemheuvel

SOESTERBERG Dat er volkstuintjes zijn in Soesterberg is te danken aan de voormalige huurdersvereniging 'Ons Belang', waaruit de volkstuinvereniging Bloemheuvel is voortgekomen. Zaterdagmiddag gaan van 14:00 tot 16:30 uur de hekken weer eens open voor belangstellenden. Zij kunnen dan op eigen gelegenheid of met een rondleiding de tuinen op het complex bekijken. Er is een speurtocht uitgezet en men kan meedoen aan de verkiezing van de mooiste tuin.

De bewoners van de oude wijk 'Ons Belang' waar nu onder meer Van Uden Foodexpres en Kwantum zijn gevestigd, moesten verhuizen omdat de vliegbasis Soesterberg te veel geluidsoverlast veroorzaakte. De gemeente bood de huurdersvereniging de huidige locatie aan, een gedeelte van het landgoed Egghermonde aan de Banningstraat. 

Uit het bestuur van de huurdersvereniging werd een commissie gevormd die als doel had om zoveel mogelijk Soesterbergers aan een volkstuin te helpen en een volkstuinvereniging oprichten. Er moest nog veel werk verzet worden om het complex gebruikersvriendelijk en geschikt te maken. De werving ging goed en met 43 leden kon de commissie een vereniging oprichten. Met de gemeente was ondertussen een huurprijs afgesproken die voor beide partijen acceptabel was. Op 23 mei 1984 werd het bestaan van de vereniging notarieel vastgelegd.

De leden moesten veel werk verzetten om van de grond gebruik te kunnen maken. De tuinen liggen er na al die jaren nog steeds mooi bij, goed beschut tussen wallen die toentertijd gemaakt zijn door alle onbruikbare materialen op te duwen naar de kanten van het complex.