• Eempers
  • Eempers

'Ook een enkel bankje is een terras'

SOESTERBERG Lara Stroes in Soesterberg opende onlangs een ijssalon in haar mode- en cadeauwinkel TUT, maar het bankje voor haar winkel wordt door de gemeente als terras gezien. En dat is niet toegestaan. „Het lijkt misschien op tegenwerken van een initiatief van een ondernemer, het niet toestaan van een terras bij een winkel, maar dat is het absoluut niet", reageert Puck Brunet de Rochebrune, gemeentelijk beleidsadviseur economische zaken. 

De gemeente biedt in de zogenaamde mengformule aan detaillisten en dienstverleners de mogelijkheid in de winkelgebieden onder voorwaarden een deel van de winkel vrij in te richten als ondergeschikte, alcoholvrije, ondersteunende horecagelegenheid. Lara Stroes in Soesterberg heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt door in haar mode- en cadeauwinkel TUT aan de Rademakerstraat een ijssalon te beginnen. Het probleem dat zich toen aandiende, was het feit dat de kopers van een ijsje buiten de winkel gingen zitten op het bankje dat zij als onderdeel van het assortiment te koop aanbiedt.

BANKJE Overigens gebruiken wel meer mensen het bankje om even uit te rusten of even iets te eten wat ze bij een andere zaak hebben gekocht. De gemeente heeft haar echter laten weten dat dit bankje gezien wordt als een terras. Een plek van een horecagelegenheid waar men buiten kan zitten, wordt door de gemeente als terras beschouwd, of het nu honderd stoelen zijn of een enkel bankje. Volgens de geldende regels mag een detaillist die een mengformule voert, geen terras hebben. Wie zich hier niet aan houdt, kan een boete krijgen.

AFSPRAKEN De gemeentelijk beleidsadviseur wijst erop ,,dat we als gemeente gehouden zijn aan de afspraken die gemaakt zijn met de projectgroep, waarin ook ondernemers en de horeca zaten, en dat we de regels die we met elkaar hebben opgesteld ook handhaven. We vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat het belang van de horeca naast het belang van de winkeliers gediend blijft en dat er evenwicht is."

'GEEN TEGENWERKING' Dat er in dit geval sprake is van tegenwerking door de gemeente, die gezegd zou hebben dat Stroes ook geen mogelijkheid zou hebben om een vergunning te krijgen, zoals sommigen in het dorp vinden, ontkent Brunet de Rochebrune ten stelligste. ,,Het is absoluut niet zo dat we niet willen meedenken. Maar de regels voor de mengformule zijn juist samen met de ondernemers tot stand gekomen om voor iedereen een gelijk speelveld te creëren. We zijn juist enthousiast dat zij als eerste ondernemer aan de slag is gegaan met de mogelijkheid die we hebben gegeven en hopen dat ze daarmee meer ondernemers inspireert."

REACTIES De reacties hierop in Soesterberg zijn vaak dat de gemeente spijkers op laag water zoekt en goede initiatieven de kop indrukt. Dat is echter geenszins het geval, zegt Brunet de Rochebrune. ,,In tegendeel, de gemeente gaat in gesprek met de onderneemster om te proberen tot een voor haar bevredigende oplossing te komen zonder voorbij te gaan aan de regels van de mengformule en de afspraken die gemaakt zijn."

GEEN ZITPLAATS Totdat er een oplossing is, mag het bankje voor de etalage van TUT niet als zitplaats gebruikt worden. En dus blijft er niets anders over dan te gaan zitten op de ruwe, puntige stenen die voor de winkel zijn geplaatst om te voorkomen dat auto's op de stoep terechtkomen. Een zitplaats die niet zonder gevaar is, zegt Lara, want het gebeurt wel eens dat een auto tegen een steen eindigt.