• SoesterCourant

Ontmoeting centraal in LHBT-café

SOEST Het Soester(berg)se LHBT-café is een feit. Homo's, lesbi's, biseksuelen, transgenders en andere gelijkgestemden uit het dorp luidden vrijdag in ontspannen sfeer in d 'Oude Enghe het weekend in. Centraal stond de ontmoeting.

Daarmee stond in een paar maanden tijd alweer een derde activiteit op de agenda voor LHBT-ers in Soest. In februari en maart van dit jaar werden al thema-avonden georganiseerd in het gemeentehuis. Achter de schermen is een aantal lokale politieke partijen, verenigd in een raadswerkgroep, al een jaar druk om de positie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (oftewel LHBT-ers), op de agenda te zetten van het bestuur.

BELEID De oorsprong van alle ontwikkelingen de laatste tijd in Soest is de vraag of de gemeente speciaal LHBT-beleid moet ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld 'regenbooggemeenten' Amersfoort en Utrecht al hebben gedaan. Ondanks het feit dat vorig jaar juni door de gemeenteraad ruimte is gegeven aan de verkenning van het thema, lijkt er nog niet echt animo om daadwerkelijk speciaal beleid te ontwikkelen. Donderdag werd voorafgaand aan de raadsvergadering een voorstel ingetrokken van een speciale raadswerkgroep om in het laatste kwartaal van 2017 een specifieke LHBT-agenda op te stellen.

,,Hierop zouden activiteiten geagendeerd moeten worden om bekendheid te geven aan de LHBT-groep zodat zij zich gehoord, gezien en gesteund voelt. Daarnaast zien we graag dat de gemeente die acitiviteiten monitort bij een nog op te richten klankbordgroep'', legt Yolande Gastelaars van DSN en één van de initiatiefnemers uit.

* Lees meer in de Soester Courant van deze week.