• Eempers

ONS Netwerk gaat accent verleggen

SOESTERBERG Niet op de schoonste winkelstraat van Soest, de Rademakerstraat in het Winkelhart van Soesterberg, maar in Kontakt der Kontinenten hield de ondernemersvereniging ONS Netwerk Soesterberg donderdagavond de eindejaarsbijeenkomst. De vereniging, die volgend jaar tien jaar bestaat, wil in 2018 volgens voorzitter Evert ten Kate nadrukkelijk de verbinding met de leden opzoeken. ,,Om te weten wat er leeft, zodat we de accenten op de juiste plek kunnen leggen.''

Jan van Steendelaar

Bestuurslid Ed Rijnja: ,,We zijn de afgelopen negen jaar druk bezig geweest niet zozeer met de ondernemers maar meer voor het dorp Soesterberg. Dat heeft veel energie gekost waardoor de belangenbehartiging voor de ondernemers wat op de achtergrond kwam. We leken soms wel een politieke stroming, al waren we dat niet. We hebben afgesproken dat we nu meer de kant van de belangenbehartiging voor de ondernemers opgaan.''

HEKWERKEN Voorzitter Ten Kate deelde mee, dat na het in kaart brengen van de vele hekwerken in en rond Soesterberg (,,het lijkt wel of wij in een kamp zitten') aan het college van burgemeester en wethouders is verzocht zich actief in te zetten voor het waar mogelijk weghalen van hekken zodat het gebied toegankelijker wordt, ook voor toeristen.

SOLAR RUN Voor het project Solar Runway werd in opdracht van ONS Netwerk een haalbaarheidstudie uitgevoerd. Het houdt in dat de 45 meter brede en 3.200 meter lange asfalt hoofdbaan van de vliegbasis Soesterberg wordt gebruikt als warmtecollector voor opwekking van duurzame energie. Uit onderzoek is gebleken dat de baan voldoende warmte oplevert voor 5.000 huishoudens binnen een straal van vijf kilometer.

EIGEN WEG Na omarming van het plan door de gemeenteraad in het kader van de energielandschappen, is in goed overleg met initiatiefnemer Carel Bense een eind gekomen aan de rol van de ondernemers. ,,Nu dit zeer kansrijke initiatief in de uitvoeringsfase komt en wellicht ook commercieel moet worden weggezet in de markt hebben wij als ondernemersnetwerk geen functie meer. Het project gaat nu z'n eigen weg. Waar nodig zullen we het wel ondersteunen.''

TOERISME De werkgroep toerisme onderneemt acties om het toerisme naar Soesterberg te stimuleren. Ze heeft twee wandelroutes en een fietsroute uitgezet en uitgebracht. De aanvragen ervoor lopen storm. Er is inmiddels al een tweede druk beschikbaar. Momenteel houdt de werkgroep zich bezig met het uitgeven van een ruiterroute. Ook wordt gewerkt aan het samenstellen van een evenementenkalender. Verder staat een promotiemagazine op stapel dat voor Kerstmis huis aan huis zal worden verspreid. Het is ook de bedoeling dat er een website komt die gekoppeld zal worden aan die van het Regionaal Bureau Toerisme.

MUSEUM De gewenste samenwerking met het Nationaal Militair Museum komt niet eenvoudig van de grond. Ten Kate: ,,Het museum voert daar tot op heden een heel autonome lijn in, maar we hopen er toch wel wat openingen te krijgen, want het zou goed zijn als we iets in combinatie kunnen doen.''