• Johan van Beek

Online praten over verkeer

SOEST Het opheffen van het inrijverbod Bartollotilaan (vanaf de Birkstraat) en de spitsafsluiting Foekenlaan betekent één stap in de 'stap voor stap aanpak' van het Verkeersplan Soest-Zuid.

Het gevolg is een vermindering van het bestemmingsverkeer naar de wijk Soest-Zuid via het kruispunt Ossendamweg/Soesterbergsestraat. Tegelijk zal door een nieuwe weginrichting van vier omringende lanen het sluipverkeer door de wijk worden ontmoedigd. De bewoners kunnen hun wensen over deze inrichting straks online kenbaar maken.

4,5 KILOMETER Het wordt één van de grootste herinrichtingsplannen van de laatste jaren. In totaal 4,5 km weg in de woonwijk wordt aangepakt. Naast de Bartolottilaan en de Foekenlaan, neemt de gemeente de Van Beuningenlaan en de Den Blieklaan mee in het project. De bewonersvereniging Soest-Zuid is ingeschakeld en de inwoners van de wijk krijgen een online platform beschikbaar om mee te denken en hun ideeën in onder te brengen, als basis voor het inrichtingsplan. Voor het eerst zet Soest dit elektronisch 'burgerparticipatie middel' in.

AANVULLENDE INFO Het inrichtingsplan zal voorjaar 2018 gereed zijn voor besluitvorming. Het gaat over alle soorten van verkeer, verkeersmaatregelen, parkeren, verlichting en de groeninrichting. In dezelfde periode wordt onderzocht of het riool en/of andere nutsvoorzieningen op de schop moeten. De bewoners van de lanen krijgen begin 2018 aanvullende info in hun brievenbus. De gemeente gaat parallel het verkeersbesluit opstellen om de herinrichtingen wettelijk mogelijk te maken. Totale kosten: 2 miljoen euro, beschikbaar in het verkeersfonds VERDER voor Midden-Nederland. Eventueel werk aan het riool kan uit het Rioolfonds worden gefinancierd.

VEILIG Het verkeersbureau Bonotraffics BV te Kampen heeft zijn concept plan van aanpak voor besluitvorming voorgelegd met voorbeelden van elders over de mogelijkheden van een veilige inrichting van vooral de Bartollottilaan, vanaf de Birkstraat. Het college stelt de gemeenteraad voor dit verkeersbureau in te huren voor de werkzaamheden, met in eerste instantie als taak de wensen van de bewoners om te zetten in een inrichtingsplan en de online inspraak te regelen. Op de participatieladder is de rol van de burger een consulterende. De gemeente stelt de randvoorwaarden. Verkeersveiligheid en duurzaamheid staan voorop. ,,Het moet het inrichtingsplan van de bewoners worden", aldus de gemeente.