• Eempers
  • Eempers
  • Eempers

Verkiezingsstrijd tussen leerlingen leidt tot nieuw speeltoestel

SOESTERBERG Er was woensdagmiddag figuurlijk even geen sprake van 'scheiding tussen kerk en staat' toen in de Vredekerk een politieke bijeenkomst werd gehouden. Niet van bestaande politieke partijen, maar van eendagspartijen van leerlingen van basisschool De Postiljon. Zij probeerden leerlingen en ouders hun belangrijkste programmapunt aan te laten nemen. Dat lukte de partij R.M.P. (Recyclen Met Plezier), wat betekent dat er straks een nieuw speeltoestel bij de school komt.

Alle elf partijen hadden een partijprogramma geschreven en een partijleider gekozen. De partijleiders hielden een speech en probeerden de leerlingen en de ouders van de groepen 7 en 8 ertoe te bewegen
voor het plan van zijn of haar partij te stemmen.

In de afgelopen periode hebben de leerlingen van de hoogste twee groepen zich met het thema politiek beziggehouden. De uitkomst daarvan werd tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de Vredekerk aan leerlingen en ouders bekendgemaakt door de partijleiders die hun plannen uit de doeken deden in een laatste poging om hun voorstel gerealiseerd te krijgen. Zij hadden die voorgelegd aan directeur Jeannette de Ronden om te toetsen of ze haalbaar zouden zijn binnen het budget van honderd euro.

In en volle Vredekerk stelde lerares-coördinator Nicky van der Pols de partijbonzen voor van partijen als de PvdT (Partij van de Toekomst), W.C.S. (WC's Schoon), PVT (Partij Vrije Tijd), V.B.V.I. (Veilig Buiten Voor Iedereen), M.S.L. (Maak Sporten Leuker), R.M.L. (Recyclen met Plezier). Zij probeerden in een korte speech de stemmers ertoe te bewegen het rode potlood op het stemformulier te gebruiken achter hun naam.
De W.C.S. pleitte voor meer hygiëne op de toiletten en gescheiden w.c.'s voor jongens en meisjes door het aanbrengen van stickers. De P.v.d.T wilde minder papier gebruiken en zich meer toeleggen op technologie. De partij G.D.A. (Goede Doelen Acties) wilde het geld daaraan besteden, zoals het Prinses Maxima Centrum, maar zelf ook geld ophalen door te collecteren.

STEMMEN Opvallend was de rode draad in veel partijprogramma's voor meer activiteiten bij het spelen en op het schoolplein spelen. Er bleek grote behoefte aan ballen te zijn. Nadat de sprekers hun zegje hadden gedaan, konden kinderen en ouders vragen stellen om de plannen nog verder te verduidelijken. Daarna was het moment van stemmen aangebroken, vooral spannend voor degenen die de voorstellen hadden gedaan. In de hal van de kerk was daarvoor een heus stembureau ingericht, bemand door vier leerlingen die erop toezagen dat alles volgens de regels gebeurde. Daarna was het de beurt aan de kiescommissie om de stemmen te tellen.

NIEUW SPEELTOESTEL Met de stemmen van de leerlingen van de groepen 5 en 6 die al eerder waren uitgebracht kwam ten slotte de R.M.P. (Recyclen Met Plezier) als winnaar uit de bus. Deze partij wil het schoolplein opvrolijken door een gerecycled speeltoestel neer te zetten, niet hoger van 1.60 meter, van hout en oude autobanden. Het was volgens juf Nicky een nek- aan-nek race tussen de winnende partij en de V.B.V.I. (Veilig Buiten Voor Iedereen). Na de voorjaarsvakantie gaat de winnende partij met directeur Jeannette de Ronden rond de tafel om te bespreken hoe het plan verder uitgewerkt kan worden en ten uitvoer gebracht.