• BDU Media

De Bron wil gymzaal in de buurt en start petitie

SOEST De Bron wil dat de gemeente na de sloop van Orlandogebouw een nieuwe gymzaal realiseert. Die is nodig voor de gymlessen van de basisscholieren. Daarom zijn schoolteam en ouders een petitie gestart. Rond half elf gistermorgen waren er 399 handtekeningen binnen.

Directeur van De Bron, Els Hordijk, realiseert zich dat haar school, als directe buur van het Orlandogebouw, momenteel een luxepositie heeft. ,,De gymlocatie is pal naast de school. Dat is natuurlijk ideaal. Ik begrijp ook dat op de plek van het Orlando-gebouw woningen moeten komen. Waar wij moeite mee hebben is het verdwijnen van de gymzaal. De beschikbare zaalruimte die er nu is moet verdeeld worden over de scholen die nu van het Orlando-gebouw gebruik maken."

Hordijk maakt zich zorgen over de veiligheid van de leerlingen die in de toekomst gymles gaan krijgen in de sportzaal aan de Smitsweg. ,,We moeten met een schoolklas op de fiets van de Di Lassostraat naar de Smitsweg. Onderweg komen we op gevaarlijke punten, zoals de kruising bij de Albert Heijn en de rotonde bij de Koningsweg. Bij elk uitstapje op de fiets vragen wij twee ouders mee die tussen en achter de groep meefietsen. Dat is nu niet haalbaar met klassen die twee keer in de week gymles hebben."

De afstand van de school tot aan de gymzaal in het Willaertgebouw is te overzien, maar stuit volgens Hordijk op andere problemen. ,,Het Willaertgebouw wordt dan gebruikt door de onderbouw. Met deze kinderen wandelend op pad is best spannend, maar we kunnen binnendoor gaan. Dan ben je met zo'n klas wel een tijdje onderweg en die tijd gaat dan van de gymles af. Dan hou je per saldo een gymles van een kwartier over. Ook voor het onderwijzend personeel wordt het lastig. Wij hebben twee professionele gymleerkrachten aangenomen. Die moeten dus gaan pendelen tussen twee gymlokalen."

ALTERNATIEF De directeur heeft een alternatief idee dat volgens haar goed uitpakt voor alle scholen in Overhees. ,,Bouw een bescheiden gymlokaal, het hoeft niet super de luxe, en plaats daar woningen op. Dat moet toch mogelijk zijn, misschien in combinatie met een gemeenschapsruimte? Dan kunnen de basisscholen in Overhees daar gebruik van maken en kunnen de leerlingen op een veilige manier hun gymles krijgen. Ik heb De Wegwijzer en de Insingerschool inmiddels betrokken bij onze bezwaren. Aan de voorkant zal het niet realiseren van een vervangend gymlokaal geld besparen, maar aan de achterkant voorzie ik problemen dat kinderen hierdoor niet genoeg kunnen bewegen. De maatregel van de gemeente staat haaks op de geluiden van de overheid dat wij kinderen meer moeten laten bewegen.

De Bron gaat, buiten de petitie op internet, vooralsnog geen verdere actie ondernemen. Hordijk: ,,Op 31 oktober vergadert de raad er over. Wellicht kunnen we daar ons zegje doen en de handtekeningen overhandigen die we hebben verzameld. Wij hebben diverse oppositiepartijen gesproken en die zijn het over het algemeen eens met ons."

Het Orlandogebouw moet plaatsmaken voor (senioren)woningen. Het afstoten van de gymzaal levert de gemeente per 2022 een besparing van 71.000 euro per jaar op. Basisscholieren moeten hierdoor wel verder reizen om te kunnen gymmen. Het vorige college wilde in Overhees een sporthal bouwen en gebruikte als belangrijkste argument dat de basisscholieren dichtbij school zouden kunnen gymmen. Het sporthalplan leverde veel bezwaren op in de wijk. GGS sprong er op in en werd winnaar van de verkiezingen. Het huidige college wil een sporthal aan de Dalweg bouwen. Over de reisafstand tussen school en gymzaal wordt niet meer gesproken.