• Archief Eempers

Nieuwe toekomst monument Officierscasino

SOESTERBERG Het karakteristieke gebouw dat in Soesterberg bekend staat als het Officierscasino was tot enkele jaren geleden een recreatievoorziening voor officieren van de Koninklijke Luchtmacht. Nu het complex definitief zijn functie heeft verloren wil het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw verkopen. Vanavond is hierover een informatiebijeenkomst, uiteraard in het Casino.

Jan van Steendelaar

Om het Casino en de bijbehorende grond te kunnen verkopen, moet een toekomstige koper er wel brood in zien. Tegenover de onderhoudskosten voor het behoud van het monumentale pand en de aankoopprijs, moeten voor de koper ook opbrengsten staan.

ANDERE BESTEMMING Dat is alleen mogelijk als het perceel een andere bestemming krijgt. De gemeente heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf en architectenbureau Inbo een concept nota opgesteld. Deze nota biedt de kaders voor toekomstige ontwikkelingen in en rondom het Officierscasino.

BEELDBEPALEND Als het Casino (Italiaansvoor feestgebouw) zou kunnen spreken, zou het heel wat kunnen vertellen, alleen al over de nationaliteiten die er binnen zijn geweest en waartoe het allemaal heeft gediend. Het zijn bijvoorbeeld nog slechts enkele ingewijden die weten dat de KLM direct na de bevrijding er de basis legde voor de na-oorlogse wederopbouw.

Als de bouwers van het Casino, de Duitse bezetter, dat zelfs maar had vermoed, zouden ze voor hun vertrek uit Soesterberg het Casino vast en zeker hebben opgeblazen. Het had trouwens niet veel gescheeld, of de Geallieerden, die het gebouw ongeschonden in handen hadden gekregen, hadden dit alsnog gedaan. Het is er niet van gekomen. Hieraan heeft Soesterberg het te danken dat het beeldbepalende gebouw niet verloren is gegaan.

Het is één van de schaarse monumenten die de bezetter in Nederland heeft achtergelaten en een schoolvoorbeeld van de destijds gangbare nazi-bouwstijl van het Duitse traditionalisme.

MONUMENTENLIJST Het staat nu op de monumentenlijst. De belangrijkste functie van het op 13 november 1941 officieel door de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger F. C. Christiansen, geopende gebouw, was die van militair tehuis. Het was bedoeld om de Duitse militairen (die het Soldatenheim noemden) de mogelijkheid tot ontspanning te bieden. Er waren in het uit dik beton opgetrokken souterrain onder meer enkele gelagkamers, eetzalen en een heuse kegelbaan. Verder bevonden zich daar een wapenkamer, twee luchtbeschermingsschuilkelders en een gasbeschermingsschuilkelder. De grote theaterzaal werd voor allerlei evenementen gebruikt, inclusief de politieke indoctrinatie.

CANADEZEN Na de bevrijding hebben, nadat eerst de hakenkruisen en andere nazi-tekens waren verwijderd, Canadezen het gebouw een tijdje gebruikt. Nadat zij waren vertrokken, kreeg het leegstaande gebouw in september 1945 een nieuwe bestemming als KLM-internaat.

POSITIE Met inspanning van alle krachten ging de nationale luchtvaartmaatschappij direct na de bevrijding aan de slag om de vooraanstaande positie te heroveren die zij voor de oorlog in het internationale luchtverkeer had. Ze wilde haar aandeel hebben in het wereldverkeer dat volgens voorspellingen een grote vlucht zou nemen en een omvang zou krijgen als nooit tevoren.

LEERLINGEN Dat betekende dat de vloot van de KLM sterk moest worden uitgebreid. Het internaat rekruteerde zijn leerlingen uit de sollicitanten op personeelsadvertenties van de KLM. Daarnaast meldden velen zich uit eigen beweging aan om voor werk in de luchtvaart te worden opgeleid.

VERBONDEN Zowel door de karakteristieke architectuur als door de militaire geschiedenis voelen veel dorpsbewoners zich verbonden met het complex. Daarom zijn Soesterbergers woensdag 29 november vanaf 19:00 uur welkom op Kampweg 1. De avond begint om 19:30 uur. Het programma eindigt om 21:30 uur. Na de ontvangst door wethouder Pijnenborg zijn er rondleidingen met als thema's Verleden, Heden en Toekomst.

Bezoekers krijgen het complex met alle bijzondere kenmerken te zien, horen meer over het huidige gebruik en de ideeën die er zijn voor de toekomst. Ook ontvangt men informatie over het verkoopproces. Bezoekers kunnen alle drie de rondleidingen volgen, daarbij vragen stellen en hun mening geven.