• Gemeente Soest

Nieuwe statushouders tekenen participatieverklaring

SOEST Trots en blij namen elf nieuwkomers woensdag hun participatieverklaring in ontvangst van burgemeester Rob Metz. Met ondertekening van de participatieverklaring laten de statushouders zien dat zij respect hebben voor de Nederlandse normen en waarden en actief mee willen doen in de samenleving.

In zijn welkomstwoord benadrukte de burgemeester het belang van het leren van de Nederlandse taal om mee te kunnen doen en elkaar te leren begrijpen. ,,Als we elkaar begrijpen kunnen we ook met elkaar lachen. Onbegrip leidt vaak tot boosheid", aldus de burgemeester. Er werd dan ook veel gelachen bij de feestelijke uitreiking.

WORKSHOPS Alle statushouders in Nederland tekenen een participatieverklaring als onderdeel van hun inburgering. Hiervoor volgen zij verplicht een aantal workshops waarin normen en waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in Nederland worden besproken. Vluchtelingenwerk verzorgt deze workshops. De cursusleidster en begeleiders van Vluchtelingenwerk waren ook aanwezig bij de uitreiking. Na afloop was er nog tijd voor een praatje en een foto met de burgemeester.