• Eempers

Nieuwe pleisterplaats heet Soesterdal

SOESTERBERG De eenmanspartij Ons Soesterberg (POS) mag dan als nieuwkomer in de gemeenteraad de primeur hebben van het stellen van de eerste vragen over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over het vergroten van de pleisterplaats aan de Batenburgweg, niet iedereen is het ermee eens. Jan de Mos, organisator van de koffieochtend op elke laatste woensdag van de maand in dorpshuis De Linde zegt: ,,POS zou dit moeten omarmen in plaats van kritische
vragen te stellen. Het zijn bovendien de verkeerde vragen. De partij had moeten vragen of tegelijk met de opening in 2019 ook de geplande verbeteringen aan de toegangswegen naar de pleisterplaats zijn gerealiseerd.''

De nieuwe toeristische trekpleister die volgens De Mos de naam Soesterdal krijgt, herinnerend aan de grote uitspanning annex openluchtmuseum die tot aan het begin van de oorlog toeristen uit binnen- en buitenland trok, moet de verbinding gaan vormen tussen het Nationaal Militair Museum en het dorp Soesterberg. De Mos: ,,Een grote kans voor Soesterberg om meer dan nu te profiteren van de grote toeristenstroom naar het NMM.''

MOOIE ALLEE Wel moet volgens De Mos de rommelige Veldmaarschalk Montgomeryweg via het Vliegdekpark een mooie allee naar het nieuwe dorpshart worden en moet er een nieuw fietspad over de voormalige vliegbasis worden aangelegd met overzichtelijker en bredere ingangen, niet meer slingerend, maar de oude route rechte route volgend. ,,Natuurlijk inclusief bewegwijzering voor voetgangers en fietsers.''

De populaire oude uitspanning Soesterdal komt aan de orde tijdens de themaochtend op woensdag 25 april van 10:00 tot 12:00 uur in dorpshuis. De Linde. Het Soesterdal aan de rand van het vliegveld aan het einde van de Postweg werd in de oorlog door de Duitsers afgebroken omdat het te dicht tegen de basis lag. Van dit theehuis zijn historische filmbeelden bewaard gebleven. Die worden getoond. De Mos zal Gerben Stormbroek uitnodigen om de film te bekijken. ,,Dan kan hij zien hoe belangrijk Soesterdal was voor de economie van Soesterberg. Kritiek is makkelijk, maar steun ook goede initiatieven, die zijn er in Soesterberg op dit moment volop. POS zou moeten staan voor Positief Soesterberg en zich niet manifesteren als een tegenpartij. Daar schieten we niks mee op'', aldus De Mos die zich een positief betrokken Soesterberg noemt.