• Eempers

Nieuwe impuls voor winkelcentrum

SOESTERBERG Om koopkrachtafvloeiing tegen te gaan, het winkelen in Soesterberg te stimuleren en aantrekkelijker te maken, met name ook voor toeristen en toekomstige circa 3.000 nieuwe inwoners, wordt op initiatief van de ondernemersvereniging ONS Netwerk op maandag 13 november in dorpshuis de Linde een bijeenkomst gehouden. Hiervoor zijn alle winkeliers, horecaondernemers en vastgoedeigenaren in Soesterberg uitgenodigd.

Dit onderwerp stond ook in maart al op de agenda van ONS Netwerk en daarin werd de basis gelegd voor de komende bijeenkomst. Voorzitter Evert ten Kate verwacht veel belangstellenden voor de discussie over de ontwikkelingen in het dorp en welke consequenties dit zou dat moeten hebben voor het winkelen. ,,Uit onderzoeken was al duidelijk geworden dat er sprake was van een flinke koopstroomafvloeiing naar omliggende winkelgebieden. Daarnaast was er het verhaal van de gemeente over het nieuwe retailbeleid waarin ze een afbakening heeft gemaakt van het winkelgebied," zegt ONS Netwerk-voorzitter Evert ten Kate. Dat was aanleiding voor de bijeenkomst in maart.

Daarin is een werkgroep gevormd die in de afgelopen maanden bezig is geweest met het zoeken naar mogelijkheden voor verbetering en het aantrekkelijker maken van de Rademakerstraat. Doel ervan is vooral om ervoor te zorgen dat de huidige inwoners en straks ook de nieuwe inwoners blijven en gaan winkelen in Soesterberg. Vooral als het gaat om de nieuwe inwoners liggen er kansen. Zegt Ten Kate. ,,Het zou zonde zijn als die allemaal naar andere winkelgebieden rennen om te gaan winkelen."

De werkgroep heeft onder meer een enquête onder de winkeliers gehouden en die heeft veel informatie opgeleverd. ,,Laaghangend fruit" noemt hij het, ,,plannen die we wat simpeler op korte termijn kunnen realiseren. Het bestuur en de werkgroep willen die op 13 november presenteren. Het is niet zo dat de werkgroep dan klaar is en stopt want er liggen nog een heleboel uitdagingen. Maar we hebben ons nu eerst gericht op de korte termijn, dingen die we begin volgend jaar willen invoeren. Die hebben betrekking op de uitstraling en de profilering van de marketing."

De werkgroep komt met vijf voorstellen, bijvoorbeeld over de naam van het winkelcentrum. ,,Want wil je een winkelgebied gaan promoten, dan moet je een klinkende naam hebben. Ook hier ging de enquête over. Er zijn al wat reacties uitgekomen en er loopt nog een facebookactie onder de winkeliers. We willen proberen een goede naam voor het centrum vast te stellen.'

De ervaring is dat in de afgelopen jaren het winkelen in Soesterberg heel erg versnipperd is geraakt. ,,Iedereen doet relatief solistisch z'n ding. Het zou mooi zijn als we de winkeliers zover kunnen krijgen dat ze op een aantal vlakken wat samen gaan doen en dat we degenen die nu nog wat sceptisch zijn ervan kunnen overtuigen dat er ook voor hen qua kosten en een beter bereik kansen liggen door Soesterberg als winkelgebied beter op de kaart te krijgen."

Verder zijn er wat ontwikkelingen geweest over de Wegh der Weegen waarvan de Rademakerstraat een onderdeel is. Ten Kate is benieuwd wat daar uit gaat komen, of dan ook een stukje aandacht aan het centrum gegeven zou kunnen worden. ,,Ook in het kader van het toerisme zou je kunnen kijken of en hoe we iets kunnen combineren," aldus Ten Kate.