• Uitvoeringsorganisatie BBS

Nieuwe, extra directeur bij Sociale Dienst

SOEST Bart van der Schelde moet voor een stevigere aansturing van Uitvoeringsorganisatie BBS gaan zorgen. BBS is de Sociale Dienst voor Baarn, Bunschoten en Soest. Van der Schelde is aangetrokken als extra directeur, naast directeur Jeannet Kool.

Van de twee wordt verwacht dat ze de verdere ontwikkeling van BBS in goede banen leiden. De belangrijkste taak voor Van der Velde is dat hij een cultuuromslag binnen de organisatie teweegbrengt. Dat is hard nodig, luidt de harde conclusie na een onderzoek van Rijnconsult dat vorig jaar de dienst onder de loep nam.

De participerende gemeenten Soest, Baarn en Bunschoten hadden tot dat onderzoek gelast na aanhoudende kritiek van een klokkenluider die meldingen deed over een slechte sfeer en onjuiste administratie van uitgaven. Dat leidde tot het op non-actief stellen van de klokkenluider en uiteindelijk ook tot een politiek vonnis over Marcel Adriani. Deze D66 bewindsman was vanuit zijn functie als wethouder in Soest tevens bestuursvoorzitter van BBS.

In de tijd dat de problemen rond de klokkenluider opborrelden (maar nog niet in het openbaar) was er ineens een wisseling van portefeuilles tussen de Soester wethouders Peter van der Torre (VVD) en Adriani. De laatste werd hierdoor bestuurlijk verantwoordelijk voor de BBS. Toen de (vermeende) problemen over BBS op straat lagen, werd Adriani door een raadsmeerderheid verweten dat hij de raad niet dan wel onvoldoende had ingelicht over deze kwestie. Vlak voor de lokale verkiezingen van 2018 legde hij zijn functie van wethouder neer, omdat hij anders een motie van wantrouwen niet zou hebben overleefd.

Rijnconsult kwam na onderzoek met verschillende aanbevelingen, waaronder de aanstelling van een extra directeur. Met deze duale invulling kiest het Bestuur BBS voor versteviging van de aansturing van de organisatie. Het bestuur BBS wordt gevormd door de wethouders Sociaal Domein uit de drie gemeenten. Het is vanzelfsprekend blij met de benoeming van Bart van der Schelde.

AANVULLING ,,Als ervaren verandermanager en directeur in het brede sociale domein is hij een waardevolle aanvulling op de leiding en het Management Team. We hebben gekozen voor een gedegen aanpak en willen serieuze aandacht geven aan de ontwikkeling van BBS naar een organisatie waarin medewerkers zich als professionals kunnen gedragen met ruimte voor eigen oplossingen en ruimte voor discussie", aldus het bestuur in een verklaring.

Van der Schelde zal vanaf 15 juni als directeur BBS starten.