• Eempers
  • Eempers

Soesterberg kan 'booming' worden, maar gaat eerst op de schop

SOESTERBERG Volgens gemeentelijk projectleider en coördinator Reinier Kalt krijgt Soesterberg in de komende tien jaar heel wat voor z'n kiezen door de noodzakelijke vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur. Er moeten nieuwe rioolbuizen gelegd en kabels en leidingen getrokken worden. Tegelijk wordt een verduurzamingsslag gemaakt door het dorp van het gas af te halen en een nieuwe manier van verwarmen te realiseren. Hij zei dit op de oudejaars-netwerkbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Ons Netwerk Soesterberg (ONS).

In de loop der jaren zijn enkele ecoducten aangelegd om het leefgebied van de fauna te vergroten. ,,Daarbij hebben we nooit beseft hoe ongelooflijk de natuurwaarde is op de vliegbasis. We kijken wel eens boos naar Utrechtse Landschap en natuurminnende mensen, maar zij hebben wel gelijk. Als je nu weet dat het gebied zo'n enorme waarde heeft, dan kun je daartegen blijven vechten, maar je zou ook kunnen denken: hoe kunnen we een nieuwe economie ontwikkelen, waarbij de natuur, het ecotoerisme, gebruik maakt van de potentie die we hier hebben. Omarm dus de nieuwe waarden die kan leiden tot een nieuwe economie", aldus Kalt.

We kijken wel eens boos naar Utrechtse Landschap, maar zij hebben wel gelijkKEUZES MAKEN Hij ging ook in op het woningbouwplan Oude Tempel. Na afwijzing van het eerste plan door de Raad van State werkt de gemeente nu aan ,,een ontzettend mooi plan, vergelijkbaar met Kerckebosch in Zeist, waarvan we hopen dat Soesterberg het omarmt." Hij verdedigde het omstreden plan door te stellen dat rondom Soesterberg zoveel natuur wordt ontwikkeld dat ook in Soesterberg bossen uitgedund gaan worden voor woningbouw, naast het aanplanten van nieuw groen. ,,Soesterberg heeft meer dan voldoende potentie om booming te worden. Met een bepaalde grens, want het moet z'n dorpse karakter behouden. Maar we vinden wel dat de drempel van 10.000 inwoners gehaald moet worden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dat betekent dat we elkaar moeten vasthouden, hoe pittig de discussies ook worden over het kappen van hier en daar een stuk waardevol bos, maar ergens moet je met elkaar keuzes maken."

WONINGEN Gemeentelijk projectleider Mustafa Hamurcu gaf een overzicht van wat er de afgelopen tien jaar in Soesterberg in het kader van het Masterplan is gerealiseerd, ondanks de financieel-economische crisis van 2006 tot 2010. De eerste van de 105 appartementen in de woontorens langs de Batenburgweg in Soesterberg-Noord zijn opgeleverd en het volgende woningbouwproject staat alweer op stapel: op 15 januari begint Portaal de bouw van 31 appartementen in het project De Brigade naast het nieuwe dorpshart waar het project Den Bergh in aanbouw is. De oplevering ervan is in 2021. Voor Op den Bergh zelf wordt vanaf januari een inrichtingsplan gemaakt voor de buitenruimte waarin plaats is voor sociaal-culturele activiteiten en bijvoorbeeld ook de kermis. 

De drempel van 10.000 inwoners moet gehaald worden om het voorzieningenniveau op peil te houdenVolgens stedenbouwkundige Riek Bakker is voldoende aandacht besteed aan communicatie en participatie, ondanks de lage score in het tevredenheidsonderzoek over de gemeente in Soesterberg. Volgens haar was Soesterberg een in zichzelf gekeerd dorp, maar heeft het inmiddels een positie en uitstraling gekregen. Hamurcu benadrukte dat er bij de vernieuwing van het dorp aandacht moet zijn voor de veranderende samenstelling van de bevolking en voor de sociaal-culturele samenhang. Wat niet is gelukt, is het trekken van meer bezoekers vanuit het Nationaal Militair Museum naar het dorp. Gerekend was op tien procent van de 375.000 bezoekers die het museum jaarlijks bezoeken, maar dit is bij lange na niet gehaald. De opening van de horeca Soesterdal tussen het museum en de rand van het dorp kan daar mogelijk verandering in brengen.