• Archief BDUmedia

Nieuwbouw op boerenerf

SOEST Een extra raadvergadering over bouwen op perceel Korte Brinkweg 51: de restauratie van een 'langhuisboerderij', een Soester monument, met binnen de opsplitsing in twee woningen. Herbouw van één bijgebouw tot woning. Nieuwbouw op het achtererf: één rij met drie woningen met haaks twee 2-onder-1 kap. Kosten: gemiddeld 700.000 euro per woning.

Gerard Veerman, eigenaar: ,,Dit bouwvolume is nodig om bouw én restauratie te financieren." Het concept: een grote 'boerenfamilie', wonend aan een boerenerf met kastanjeboom tegen de muggen. Een boomgaard camoufleert 14 parkeerplaatsen. Samen een moestuin, 'een romantisch boerderijcomplex'.

Het ligt er nu in deplorabele staat van ontbinding bij. Negen 'zienswijzen' en twee insprekers. Over massief bouwen aan de rand van de kern en het resterende uitzicht naar het achterliggende landschap. De bebouwing binnen de rode contouren, parkeerplaatsen erbuiten.

De redding van het monument is de troefkaart van de bouwers. De raad rekent op zijn jan-boerenfluitjes het verdienmodel uit. Het kan met minder woningen. Echter de raad mag geen kennis hebben van de begroting en oordeelt slechts stedenbouwkundig. Precedentschepping? Een bouwgarantie voor de restauratie? Een bankgarantie en niet klaar in 2 jaar, een hoge boete!

Parkeerplaatsen zijn geen bouw, het bestemmingsverkeer is mondjesmaat en uitzicht geen recht. Wat rest is de zoveelste teleurstelling van de raad dat zo'n mooie locatie een betere bestemming had verdiend. 'Het moét anders na de verkiezingen!' De coalitie (inclusief de 'D66-dissidenten' Reijinga en Van der Hulst, exclusief VVD' er Eric de Wilde) vormen een raadsmeerderheid en stemmen in met het plan.