• Eempers

'Nieuw' Winkelhart van Soesterberg

SOESTERBERG Het winkelgebied Rademakerstraat gaat zich profileren als Winkelhart van Soesterberg. Die naam kreeg de voorkeur van de leden van de ondernemersvereniging ONS Netwerk boven Winkelcentrum De Basis en Winkelcentrum De Vliegenier. De leden besloten maandagavond tijdens een bijeenkomst in dorpshuis de Linde ook tot het uitgeven van een magazine in Soesterberg, Beukbergen en Sterrenberg. In samenwerking met het Regionaal Bureau Toerisme komt er ook een eigen website.

Het is de bedoeling om het eerste magazine als kerstspecial uit te geven. De inhoud zal onder meer bestaan uit een artikel over de militaire historie van Soesterberg, een agenda en de aankondiging van speciale acties. Verder zal telkens een winkelier aan het woord komen.

VOORSTELLEN Doel van de bijeenkomst was vooral het verbeteren van het winkelgebied, om het winkelen in Soesterberg aantrekkelijker te maken voor zowel de huidige als toekomstige inwoners. Een werkgroep had hiervoor een aantal voorstellen gedaan. De Rademakerstraat, volgens de gemeente het schoonste van alle winkelgebieden, zal naar verwachting op een flinke koopkrachtstijging kunnen rekenen van misschien wel tachtig procent als de tweede supermarkt, een discounter, eind volgend jaar gerealiseerd zal worden ter vervanging van de huidige 'spooksuper.'

PROMOTEN Om het Winkelhart van Soesterberg aantrekkelijk te houden en de consument zoveel mogelijk in eigen woonplaats te houden, is het noodzakelijk dat de service, het aanbod en een aantrekkelijke presentatie bij de winkeliers voorop staan, vooral ook door de bedreiging die het internet-winkelen vormt. Maar er liggen kansen in het verschiet door de uitbreiding van het dorp met ongeveer 3.000 inwoners en de toename van het toerisme. Daarom is het ook van belang dat de winkeliers zich gezamenlijk presenteren en het ook samen eens zijn over het promoten van het Winkelhart van Soesterberg, zo werd maandag besloten.

AANKLEDING Een verbetering van het aanzien van de winkelstraat zou al bereikt worden door een betere aankleding, zo stelden de leden van de ondernemersvereniging. Hierbij wordt gedacht aan het aanbrengen van banners in de vorm van een grote vlag, een wimpel of een banier. Er zal in ieder geval een relatie worden gelegd met de militaire historie van Soesterberg door het plaatsen van een informatiebord. Ook een betere aankleding van lege panden door het toepassen van de shop in shop formule, een tijdelijke verhuur als pop-up store of een pand te voorzien van bijvoorbeeld een fotocollage zou volgens de leden van de ondernemersvereniging helpen om de straat minder het idee van 'gaten' in het winkelbestand te geven.

EVENEMENTEN Een manier om consumenten in eigen woonplaats te houden en van elders aan te trekken is het organiseren van evenementen. ,,Men wil vermaakt worden", zei ONS Netwerk-voorzitter Evert ten Kate. Daarbij gaan de gedachten uit naar een militaire markt en een Bevrijdingsmarkt. Wat die markten betreft stelde één van de leden voor de kraampjes voortaan anders te situeren, namelijk niet met het aanbod naar de straat toe, maar naar de winkels. Dan kunnen de winkeliers een kraam voor eigen winkels neerzetten. De bezoekers maken dan gebruik van het fietspad, zodat de weg vrij blijft.

UITSTALLINGEN Er kwamen nog meer zaken aan de orde zoals de uitstallingen in het winkelgebied. Wat daarvoor toegestaan is, blijkt niet voor iedere winkelier duidelijk te zijn. Er zijn recent enkele waarschuwingen uitgedeeld aan 'overtreders.' De gemeente werkt nu aan een nieuwe uitstallingsverordening. Verder is er sprake van een fietsparkeeronderzoek en wordt gewerkt aan het aanpassen van de parkeernorm. Deze onderwerpen komen weer ter sprake in de volgende vergadering van ONS Netwerk, begin 2018. De werkgroep winkels zal dan ook een overzicht geven van de stand van zaken op dat moment en van hetgeen dan is bereikt. De huidige werkgroepleden krijgen wat minder werk te doen, want het verzoek van voorzitter Ten Kate aan de leden om zich hiervoor aan te melden, werd door een viertal leden gehonoreerd.