Nieuw innovatiefonds voor sociale initiatieven

SOEST De gemeente Soest stelt per 1 juli het innovatiefonds beschikbaar. Dit fonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties met nieuwe sociale initiatieven. Initiatieven die inwoners ondersteunen die dat nodig hebben. De gemeente heeft hiervoor 165.000 euro beschikbaar.

De gemeente Soest vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de Soester samenleving. Daarvoor heeft de gemeente een tijdje geleden de Strategische Agenda Sociaal Domein opgesteld. Het doel van deze agenda is dat inwoners zelfredzamer worden, meedoen naar vermogen, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en zich veilig voelen.

Wethouder Jannelies van Berkel: ,,Niet iedereen in Soest redt het in zijn eentje. Sommige mensen hebben daar ondersteuning bij nodig. En samen met maatschappelijke organisaties zetten wij alles op alles om de kwetsbare inwoners te helpen. In Soest ondersteunen wij veel initiatieven van burgers en organisaties om het leven van inwoners te verbeteren. Het innovatiefonds is weer een extra impuls."

Wethouder Marcel Adriani: ,,Met het innovatiefonds zet de gemeente de deur open voor nieuwe initiatieven van maatschappelijke organisaties die hieraan bijdragen. Niet teveel regels, wel veel effect. Het innovatiefonds is laagdrempelig en geeft ruimte voor creativiteit. We kijken dan ook erg uit naar alle nieuwe ideeën." Voor initiatieven om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen kunnen inwoners al subsidie aanvragen bij de gemeente in het kader van de 'wijkbudgetten'. Wethouder Adriani: ,,Iedereen met een idee dat Soest verder helpt, kan de gemeente benaderen, van kleine initiatieven tot grote plannen."

Het innovatiefonds is bedoeld voor stichtingen, ondernemingen en verenigingen. Meer informatie over de subsidieregeling 'Innovatiefonds Sociaal Domein Soest' op de website van de gemeente.