• Johan van Beek

Nieuw evenementenbeleid in Soest

SOEST Ondernemers, leden van maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen hebben in het voorjaar van 2017 meegedacht over het nieuwe evenementenbeleid. Inmiddels is het evenementenbeleid op hoofdlijnen gereed. Het gemeentebestuur wil het nieuwe beleid graag toetsen bij ondernemers, leden van maatschappelijke organisaties en inwoners. Daarna nemen het college en de gemeenteraad een besluit.

SPELREGELS Burgemeester Rob Metz: ,,Evenementen spelen een belangrijke rol binnen de Soester samenleving. Ze zijn goed voor de onderlinge binding en goed voor de lokale economie. Voor inwoners en ondernemers was het niet altijd even duidelijk wat ze van de gemeente rondom evenementen konden verwachten. Bijvoorbeeld hoeveel en wat voor soort evenementen er mogen plaatsvinden op de verschillende locaties. Hoeveel geluid daarbij mag worden geproduceerd en tot hoe laat. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten een evenementenbeleid op te stellen. In dit beleid maken we duidelijk op welke wijze de gemeente evenementen wil stimuleren. We willen voor organisatoren minder administratieve lasten. Maar we willen ook de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperken. Daarom zijn er ook duidelijke 'spelregels' nodig, zodat inwoners precies weten waar ze aan toe zijn."

TIJDSTIPPEN De evenementen mogen van maandag tot donderdag tussen 09.00 en 23.00 uur plaatsvinden. Op vrijdag en zaterdag is dit van 10.00 tot 01.00 uur en op zondag van 11.00 tot 23.00 uur.

TOEGESTAAN GELUISDNIVEAU In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën. In categorie 1 gaat het om evenementen zonder versterkt geluid. In categorie 2 wordt gemiddeld geluid gebruikt. In categorie drie gaat het om evenementen met live muziek of een DJ. De geluidspieken gelden voor de plek waar de dichtsbijzijnde woning staat of op een afstand van 50 meter van de buitengrens van het evenemententerrein.

In categorie 1 mogen de geluidspieken maximaal 70 decibel zijn. In categorie 2 gaat het om geluidspieken van maximaal 90 decibel en in categorie drie is dit maximaal 95 decibel. Overigens moet na 00.00 uur het geluid bijgesteld worden naar 70 decibel.

INLOOPAVOND In Soest vinden er op de volgende locaties en gebieden evenementen plaats: Evenemententerrein De Eng, Winkelcentrum Soest Zuid, Birkstraat, Sportboulevard De Engh/zwembad, Gildeterrein, Varenstraat, Centrum Van Weedestraat, Sportvelden, Gildehuis/Artishock, Ambachtsmarkt, Vaarderhoogt, Rademakerstraat, Kleine Melm en Banningstraat /Sporthal. Meer informatie over de 'spelregels' per locatie staat op www.soest.nl/evenementenbeleid.

Omwonenden van deze locaties zijn op dinsdag 28 november tussen 19.00 en 21.00 uur welkom op het gemeentehuis in Soest voor een inloopavond. Aanmelden voor deze avond kan via de website van de gemeente Soest.