• Archief BDUmedia

Niet veel ruimte meer op bedrijfsterrein Richelleweg

SOESTERBERG Om de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Centurionbaan 70 op het industrieterrein langs de Richelleweg mogelijk te maken, wil het gemeentebestuur gebruikmaken van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit is nodig omdat Grondzaken de bedrijfskavel ruimer heeft uitgegeven dan wat het bestemmingsplan toestaat. Een deel van het te bouwen bedrijfspand en van de parkeerplaatsen ligt buiten het bouwvlak, op gronden met de bestemming Bos. Op die bestemming is dergelijke bebouwing niet toegestaan.

Bovendien wordt de afstand tussen het te bouwen pand en de Zuiderweg verkleind. De gemeente vindt deze afname acceptabel omdat het plan aansluit op de uitgangspunten van de stedenbouwkundige visie: het pand is georiënteerd op het middenterrein en afgescheiden van de omgeving door een groene rand.

Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft er een positief advies over uitgebracht. Volgens wethouder Peter van der Torre, die de afwijking van het bestemmingsplan ,,een formaliteit'' noemde, is zes hectare van het terrein nog niet bebouwd, ,,maar voor vijf hectare ervan zijn we in vrij verre onderhandelingen. Dus er is nog maar één hectare echt vrij, mocht het allemaal doorgaan. Het zijn vaak toch wel langdurige onderhandelingen."