• Eempers
  • Eempers

Omgevallen beuken als speelobject

SOESTERBERG Dood was-ie al, de enorme beuk die de open plek waar hij stond in het bos van de Oude Tempel nog groter heeft gemaakt. Temeer omdat hij in zijn val de oude beuk meenam die ernaast stond. Ze liggen in elkaar verstrengeld, met op korte afstand een derde beuk die ook z’n langste tijd lijkt te hebben gehad, al heeft deze nog wel blad in de kruin. 

Jan van Steendelaar

Wandelaars die er voor het eerst komen verbazen zich erover dat de bomen er nog steeds liggen, terwijl duidelijk is dat ze niet tijdens de laatste storm het loodje hebben gelegd. Dat wordt bevestigd door een omwonende. ,,Ze liggen er al veel langer,” zegt hij, al weet hij net precies hoelang. Wat hij wel weet is dat spelende kinderen er een prachtig speelobject een hebben. Ze klauteren op de zware takken, wringen zich er tussendoor en gebruiken ze als springplank, rekstok en evenwichtsbalk.

STORM De beuken hebben een storm van destijds niet overleefd omdat de kruin veel te zwaar was geworden ten opzichte van de wortels. Dat is goed te zien aan de metershoge onderkant die duidelijk maakt dat de stam bovengronds is losgekomen en dat de rest van de wortels in de grond is achtergebleven.

Overigens zijn het niet de enige omgewaaide bomen in het gebied dat vanwege woningbouwplannen omstreden is. Het en der liggen in het bos langs de lanen bomen die stormen niet hebben overleefd. Dat zijn minder zware dan de beuken die de open plek waar ze liggen een bijzondere aanblik geven.