• Herenboeren Soest

Honderdste intentieverklaring Herenboeren getekend

SOEST Hester Cloo en Michael Schueler zijn de honderdste Herenboeren van Soest. Een maand geleden tekenden ze hun intentieverklaring en deze week kregen ze bezoek van enkele kartrekkers onder aanvoering van voorzitter Henk Vroom. Met (biologische) bloemen en groenten werden ze welkom geheten in de op te richten coöperatie.

Cloo en Schueler kiezen bewust voor het lidmaatschap van Herenboeren Soest. Cloo: ,,Het heeft voor mij ook te maken met de romantiek: wat je eet, groeit hier vlakbij. Ik heb iets met goed en gezond eten. Als we met de familie iets willen vieren, doen we dat met een maaltijd. Ik richt me al heel lang op gezonde voeding, ik heb ook in een biologische winkel gewerkt. Het lidmaatschap van Herenboeren Soest past heel goed bij mij."

KORTE LIJN Schueler: ,,Die korte lijn spreekt me erg aan. Je weet waar je voedsel vandaan komt, er zitten geen schakels tussen. Ooit hadden we een volkstuin, dan is de lijn helemaal kort. Maar met drie kleine kinderen was dat geen goed idee. We kregen herhaaldelijk vragen of we het onkruid wilden wieden. Dat idee is dus een zachte dood gestorven."

COÖPERATIE Beiden vinden het belangrijk dat Herenboeren werkt vanuit een coöperatieve gedachte. ,,Dat maakt dat je je eerder betrokken voelt", zegt Cloo. ,,Je ontmoet andere mensen bij het ophalen van de producten. Dat leidt er vanzelf toe dat je iets gaat delen met elkaar. Het werk op de boerderij bijvoorbeeld. Dat mag maar het hoeft niet. Of het uitwisselen van recepten."

Schueler: ,,Er kan zeker iets moois ontstaan. Je komt met regelmaat bij elkaar dus er ontstaan verbindingen. Er lopen immers allemaal mensen met dezelfde kop op de romp, bij wijze van spreken. Het mooie van een Herenboerderij vind ik dat het pad al geplaveid is. Je loopt er hand in hand op mee."

HERENBOERDERIJ Op een Herenboerderij produceren de leden gezamenlijk voedsel voor eigen consumptie op een duurzame manier. Het is een kleinschalig gemengd bedrijf waarop een boer werkt in dienst van de coöperatie. Het gaat om het kweken van groenten, fruit, aardappels en uien. De veestapel bestaat uit koeien, varkens en kippen.

In de maand die verstreek tussen het tekenen van de honderdste intentieverklaring en het bezoek aan Hester en Michael, steeg het aantal getekende intentieverklaringen naar 107. Natuurlijk is de coöperatie nog niet 'vol', maar wie verzekerd wil zijn van een plek, kan er beter maar geen gras over laten groeien en meteen tekenen. Meer informatie is te vinden op www.soest.herenboeren.nl.