• www.pixabay.com

Gemeente vraagt om hulp bij overgang naar aardgasvrije gemeente

SOEST Soest en Soesterberg moeten, net als in de rest van Nederland, langzaam maar zeker van het aardgas af.  In 2030 wordt de Groningse aardgaskraan dichtgedraaid en in 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Het is nu dus tijd om hier samen goed over na te denken. En de gemeente hoort graag ideeën van inwoners.

De gemeente Soest stelt een Transitievisie Warmte op. Hierin komt te staan welke wijk wanneer van het aardgas af kan gaan en welke alternatieve bronnen er ingezet kunnen worden. Wethouder Nermina Kundic: ,,We maken samen graag de juiste keuzes met onze inwoners en ondernemers. We zijn benieuwd naar hun ideeën. Ik hoop dat veel Soesters en Soesterbergers zich aanmelden."

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 11 februari. Details over tijd en locatie volgen. De tweede bijeenkomst vindt plaats op een nog nader te bepalen datum in maart. De tijdsinvestering is maximaal tien uur. Daarbij gaat het om het bijwonen van de twee bijeenkomsten en het lezen van stukken. Uit de inschrijvingen wordt een representatieve afvaardiging geselecteerd met een groepsgrootte van ongeveer tien deelnemers. De inschrijving sluit op 22 januari 2020. Aanmelden kan via www.aanmeldenbijsoest.nl/klankbordgroep.

Naast de klankbordgroep organiseert de gemeente ook een algemene informatie- en kennismakingsbijeenkomst voor bewoners, ondernemers en organisaties. Deze vindt waarschijnlijk in april plaats.