• Eempers
  • Eempers

Na zeven jaar weer dorpshuis in Soesterberg

SOESTERBERG Soesterberg heeft na zeven jaar weer een dorpshuis: De Linde. Wethouder Jannelies van Berkel overhandigde een maxi sleutel aan stichtingsvoorzitter Paul Klein. Verder werd het door de gemeente aangeboden beeld 'Twee Kinderen' onthuld door bestuurslid Hanna Joosten en directeur Martin Vredeveld op het voorplein van de naastgelegen Carolusschool.

Jan van Steendelaar

Onder grote belangstelling zei wethouder Van Berkel vrijdagmiddag 'apentros' te zijn en met veel waardering te hebben gezien dat mensen zich belangeloos inzetten om het dorp wat mooier te maken. Dat hebben de initiatiefnemers gedaan. Zich richtend tot Klein, Joosten en Toon van Mil zei ze: ,,Jullie geloven erin dat je samen een stapje verder kunt komen. Ik kan met recht zeggen dat ik enorm trots op jullie ben. Jullie hebben als vrije geesten veel wilskracht en daadkracht getoond en een heel mooi plan neergezet. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een levendig cultureel centrum met een hart wordt."

IDENTITEIT Van Berkel noemde het 'de verwezenlijking van de droom van de initiatiefnemers in een dorp waarin veel gemeenschapszin is. Een dorp met een eigen identiteit, ontzettend eigenwijs. In Soesterberg houden ze ook echt van het dorp. Veel mensen willen hier hun nek uitsteken voor elkaar en voor het dorp. De initiatiefnemers van de Linde zijn hier bij uitstek voorbeelden van." Zij besloot met te zeggen er alle vertrouwen in te hebben dat de Linde 'een levendig cultureel centrum met een hart wordt. Namens de gemeente bood zij een plant aan.

GESCHIEDENIS Stichtingsvoorzitter Klein ging in op de geschiedenis van de totstandkoming van het nieuwe dorpshuis, ter vervanging van het in 2010 officieel gesloten dorpshuis Burgstede. Al in 2008 werd er over een nieuw dorpshuis gesproken met de toenmalige wethouder Paul Lemmen, die een jaar later, overleed. In de jaren daarna was er sprake van aanbouw aan sporthal de Banninghal en ook van nieuwbouw. Uiteindelijk viel de keuze op verbouwing van het voormalige kinderdagverblijf De Linde. De berichtgeving van de gemeente hierover vond hij wat verwarrend. ,,De ene keer werd het tijdelijk genoemd, de andere keer niet. Voorlopig zijn we nu hier en is het voorlopig definitief."

OPENINGSFEEST Na het officiële gedeelte werd het openingsfeest binnen voortgezet. Cliënten van Abrona brachten de door een Marokkaanse vrouwengroep gemaakte hapjes rond tijdens de optredens door jambéspeler André Musc; de cabaretgroep BBfan bestaande uit Loes de Groot, Petra Schoonoord en Jessie Kleine die ook als soliste optrad; pianist Koos Koelman, en gitarist Jan van Roijen.

De eerste activiteiten zijn inmiddels van start gegaan in wat de wethouder noemde 'een broeinest van cultuur, waar geleerd kan worden en waar de jeugd zich kan vermaken.'