• Het harmoniekorps Patiëntia Vincit Omnia in de jaren dertig. De muzikanten hebben nog geen uniform, zelfs geen pet.

    Archief Eempers

Muziekvereniging PVO: van heidehut tot residence

SOEST Met 'de koninklijke bewilliging verleend op de statuten' werd de harmonie PVO, Patiëntia Vincit Omnia (Geduld overwint alles), op 5 januari 1899 officieel opgericht. Blijkbaar konden de leden vroeger niet zo lang op een jubileumfeest wachten. Zij vonden dat het jaar waarin het besluit tot oprichting werd genomen, 1898, moest worden aangehouden als uitgangspunt voor verenigingsjubilea. Hier was kennelijk niet iedereen het mee eens, want nu eens werd de acht, dan weer de negen als eindcijfer aangehouden voor een feestjaar. Daardoor kon het gebeuren dat bijvoorbeeld in 1939 het 40-jarig bestaan werd gevierd, maar in 1973 het 75-jarig bestaan en in 1988 het 90-jarig jubileum.

Jan van Steendelaar

Blijkbaar is men van die 'geschiedvervalsing' teruggekomen. PVO heeft in ieder geval het eeuwfeest in 1999 gevierd. Dat komt ook overeen met het jaartal 1899 op het in 1903 door de burgerij geschonken vaandel. Nu, in 2019, wordt het 120-jarig bestaan gevierd met onder meer een concert en een reünie.

GEMIS Tot het eind van de vorige eeuw had Soest geen muziekkorps. Dat werd als een gemis ervaren. Menigeen was enthousiast thuisgekomen na muzikale optredens in andere plaatsen. Met de kroningsfeesten (1898) voor koningin Wilhelmina in het vooruitzicht, vonden muziekliefhebbers in Soest het een blamage dat de plaats, nota bene buurgemeente van paleis Soestdijk, nog steeds geen fanfare had.

BORREL Vooral de bekende inwoners L. Schalkx en C. Uijtendaal maakten zich sterk voor de oprichting van een muziekkorps. Uijtendaal, niet vies van een borrel, ging zelfs zover dat hij volhield dat Soest al bij de kroningsfeesten een eigen fanfare zou hebben. Daarop werd prompt de volgende borrel gedronken, tot het moment waarop Uijtendaal tot de realiteit werd teruggeroepen.

VURIG PLEIDOOI Soest had tijdens de kroningsfeesten nog geen eigen korps, maar er waren wel spijkers met koppen geslagen. Op een vergadering in café De Koophandel (later Eemland), op de plek waar in de toekomst de aansluiting van de Stadhouderslaan op de Van Weedestraat tot stand kwam, hield burgemeester C. J. W. Loten van Doelen Grothe een vurig pleidooi voor de oprichting van een muziekkorps. Hij bood direct aan om het beschermheerschap op zich te nemen.

START Er werd een comité gevormd dat een inzameling organiseerde. Die werd een groot succes en men kon van start. Meester C. F. van Eindthoven van de school in de Kerkebuurt kwam met de naam Patiëntia Vincit Omnia, zoals het fanfarekorps werd gepresenteerd bij de eerste uitvoering in augustus 1899 in de tuin van de buitenplaats Vredehof.

DUBBELFUNCTIE Van Eindthoven bedacht niet alleen de naam, hij leidde bovendien de eerste Soester muzikanten de wereld van de muziek in. Hij werd al spoedig opgevolgd door instructeur Jochems, stafmuzikant bij een infanteriekorps in Amersfoort. Van Eindthoven bleef actief in de dubbelfunctie van directeur en voorzitter, totdat problemen binnen de vereniging er in 1907 toe leidden dat hij zich terugtrok.

INZET Dankzij de inzet van veel vrijwilligers heeft PVO zich in de afgelopen 120 jaar een vaste plaats weten te verwerven in de Soester gemeenschap.